0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki ustawowe - 2016

Wielkość tekstu:

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.
 

wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

 

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

                                 365 dni

 

np. 1000zł zaległości, 35 dni zwłoki, stopa odsetkowa 7%

 

  1000 x 35 x 7%

________________   = 6,71 PLN  

       365

 
W umowie można zastrzec, żę tzw. odsetki umowne, określone procentowo, albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
 

Odsetki

za opóźnienie

kapitałowe

stawka % roczna

7%

5%

podstawa prawna

art. 481 § 2 K.C.

art. 359 § 2 K.C

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów