Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Artykuły na temat odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki podatkowe - wszystko co chciałbyś wiedzieć

Odsetki podatkowe - jak wyliczyć? Przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali zobowiązań podatkowych w terminie, zobowiązani są do zapłaty odsetek podatkowych. Jak poprawnie wyliczyć odsetki podatkowe oraz kiedy nie trzeba ich płacić? Przeczytaj i sprawdź! Odpowiadamy w naszym artykule! czytaj dalej
2016-02-29

Kalkulatory

Kalkulator odsetek podatkowych

Odsetki należne od zaległości podatkowych czytaj dalej
2016-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2016

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2016! czytaj dalej
2016-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (50%) - 2016

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2016. czytaj dalej

Odsetki podatkowe - jak wyliczyć?

Płacenie podatków to jeden z podstawowych obowiązków podatników. Niedotrzymanie obowiązujących terminów skutkuje powstaniem zaległości, od której naliczane są odsetki. Sprawdź, jak wyliczyć odsetki podatkowe, czy mogą być kosztem i kiedy są umarzane! czytaj dalej
2015-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2015

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2015. czytaj dalej

Odsetek od zaległości podatkowych nie ujmiesz w KPiR

Sprawdź, dlaczego odsetki podatkowe nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. czytaj dalej

Wartość odsetek niepodlegających wpłacie wzrosła do 8,70 zł!

Nie jest dla podatnika nowością, że w razie braku zapłaty należności budżetowej (mowa tu w szczególności o podatku) w wyznaczonym przez ustawę terminie, czytaj dalej

Opóźnienie w płaceniu podatków może być przestępstwem skarbowym

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do regulowania w terminie wszelkich zobowiązań podatkowych. czytaj dalej
2014-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2014

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2014. czytaj dalej

W trakcie kontroli nie złożysz korekty!

korekta deklaracji w trakcie kontroli Korektę deklaracji złożoną w trakcie kontroli podatkowej uznaje się za nieważną w zakresie, w jakim dotyczy czynności objętych kontrolą. czytaj dalej

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych można umorzyć. Sprawdź, w jaki sposób. czytaj dalej

Podwójne odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Aktualnie odsetki od zaległości podatkowych dotyczących zaliczek na podatek dochodowy naliczane są dopiero wówczas, gdy za dany przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki okres i nie została ona uregulowana w odpowiednim terminie. czytaj dalej
2013-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2013

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2013. czytaj dalej
2012-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2012

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2012. czytaj dalej
2011-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2011

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2011. czytaj dalej
2010-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2010

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2010. czytaj dalej
2009-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) - 2009

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2009. czytaj dalej