Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat odsetki od zaleglości podatkowych

2021-11-01

Wskaźniki

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych - 2022

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym powstałych od 2016 roku. Sprawdź, ile wynoszą i w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie podwyższone odsetki od zaległości w 2022 roku. czytaj dalej

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak obliczyć?

Odsetki za zwłokę - rozliczenie podatkowe Zobowiązania wobec urzędów skarbowych podatnicy powinni regulować w terminach, gdyż może powstać zaległość podatkowa, od której naliczane są karne odsetki. W jaki sposób należy obliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Odsetki podatkowe o wartości niższej niż 8,70 zł

Odsetki podatkowe - kiedy zapłacić? Nieuregulowanie zobowiązań w terminie może się zdarzyć każdemu, lecz trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji może się to wiązać z naliczeniem dodatkowych odsetek podatkowych do zobowiązania wobec US. Sprawdź, czy zawsze trzeba zapłacić odsetki podatkowe! czytaj dalej

Odsetki od zaległości podatkowych - na jakie konto płacić?

Na jakie konto wpłacić odsetki od zaległości podatkowych? Na jakie konto przedsiębiorca powinien wpłacać odsetki od zaległości podatkowych oraz jaki stosować symbol? czytaj dalej

Odsetki od zobowiązań podatkowych w roku 2017

Odsetki od zobowiązań podatkowych - podwyższone Niezapłacone w odpowiednim terminie zobowiązania podatkowe nie przynoszą podatnikom korzyści - konsekwencją takich działań są odsetki od zobowiązań podatkowych, które musi zapłacić spóźniony płatnik. Sprawdź, co należy wiedzieć o odsetkach od zaległości? czytaj dalej

Odsetki podatkowe - sposób ich obliczania

Odsetki podatkowe z tytułu nieterminowej wpłaty zobowiązania Płacenie podatków to jeden z podstawowych obowiązków podatników. Niedotrzymanie obowiązujących terminów skutkuje powstaniem zaległości, od której naliczane są odsetki. Sprawdź, jak wyliczyć odsetki podatkowe oraz czy mogą być kosztem i kiedy są umarzane! czytaj dalej

Odsetki podatkowe - wszystko co chciałbyś wiedzieć

Odsetki podatkowe - jak wyliczyć? Przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali zobowiązań podatkowych w terminie, zobowiązani są do zapłaty odsetek podatkowych. Jak poprawnie wyliczyć odsetki podatkowe oraz kiedy nie trzeba ich płacić? Przeczytaj i sprawdź! Odpowiadamy w naszym artykule! czytaj dalej
2016-02-29

Kalkulatory

Kalkulator odsetek podatkowych

Odsetki należne od zaległości podatkowych czytaj dalej
2016-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2016

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź, jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2016! czytaj dalej
2015-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2015

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2015. czytaj dalej

Odsetek od zaległości podatkowych nie ujmiesz w KPiR

Sprawdź, dlaczego odsetki podatkowe nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. czytaj dalej

Odsetki od zaległości podatkowych nie stanowią kosztu podatkowego

Odsetki od zaległości podatkowych Terminowe opłacenie zobowiązań podatkowych nie zawsze jest możliwe dla przedsiębiorców. Najczęściej, w takiej sytuacji, mają do czynienia z odsetkami. czytaj dalej

Opóźnienie w płaceniu podatków może być przestępstwem skarbowym

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do regulowania w terminie wszelkich zobowiązań podatkowych. czytaj dalej
2014-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2014

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2014. czytaj dalej

W trakcie kontroli nie złożysz korekty!

korekta deklaracji w trakcie kontroli Korektę deklaracji złożoną w trakcie kontroli podatkowej uznaje się za nieważną w zakresie, w jakim dotyczy czynności objętych kontrolą. czytaj dalej

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych można umorzyć. Sprawdź, w jaki sposób. czytaj dalej

Podwójne odsetki od zaliczki na podatek dochodowy

Aktualnie odsetki od zaległości podatkowych dotyczących zaliczek na podatek dochodowy naliczane są dopiero wówczas, gdy za dany przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty zaliczki okres i nie została ona uregulowana w odpowiednim terminie. czytaj dalej
2013-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2013

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2013. czytaj dalej
2012-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2012

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2012. czytaj dalej
2011-01-01

Wskaźniki

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2011

Podatnicy u których powstała zaległość podatkowa mają możliwość skorzystania z obniżonej stopy procentowej przy naliczaniu odsetek od tej zaległości. Sprawdź jakie są zasady naliczania i ile wynoszą obniżone odsetki od zaległości podatkowych w roku 2011. czytaj dalej