0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opóźnienie w płaceniu podatków może być przestępstwem skarbowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest zobligowany do regulowania w terminie wszelkich zobowiązań podatkowych. Obowiązek ten dotyczy zarówno podatku dochodowego, jak i daniny od towarów i usług. Jak wiadomo, za zwłokę podatnik jest zobligowany do wyliczenia i wpłacenia odsetek od zaległości podatkowych na konto fiskusa. Jednak jak się okazuje, to nie koniec przykrych konsekwencji dla osoby prowadzącej własny biznes, która nie spieszy się z uiszczeniem podatków. Szerzej na ich temat przeczytać można poniżej.

Zacznijmy od początku - terminy płacenia podatków (PIT, VAT)

Zaliczki na podatek dochodowy podatnik jest zobligowany regulować do 20 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale - w zależności od zadeklarowanej częstotliwości rozliczeń). Co ważne, od 2007 roku nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym okresowych deklaracji PIT-5 oraz PIT-5L. Podatnik musi jedynie wyliczać zobowiązanie podatkowe i wpłacać należność budżetową na konto fiskusa. Fizycznie na formularzu uwzględnia się je dopiero w zeznaniu rocznym.

Natomiast podmioty będące czynnymi podatnikami VAT zobligowane są do comiesięcznego (VAT-7) lub cokwartalnego (VAT-7K) składania oraz opłacania deklaracji. Granicznym w tym przypadku jest dzień 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Odsetki za zaległości podatkowych

W przypadku gdy podatnik spóźni się z zapłatą swoich zobowiązań podatkowych, zobligowany jest do naliczenia odsetek. Do ich ustalenia można korzystać z kalkulatorów odsetkowych.

Ważne!

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (od 1 lutego 2014 roku). Wcześniej było to 6,60 zł.

Zapłacone odsetki od zaległości podatkowych nie stanowią kosztu uzyskania przychodów - i tym samym przedsiębiorca nie ujmuje ich w KPiR.

Kara grzywny za niepłacenie podatków w terminie

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Jak wynika z par. 57 Kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w ustawowym terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Co ważne, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w tej sprawie wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

Niestety, żadne przepisy nie definiują, co należy rozumieć pod pojęciem uporczywości. Jednak  w ostatnich latach w linii orzecznictwa o uporczywości mówi się wtedy, gdy podatnik wielokrotnie narusza obowiązek wpłaty podatku w ustawowym terminie.

Kara grzywny za tego typu wykroczenia skarbowe w 2014 roku wynieść może od 168 zł do nawet 33.600 zł.

Grzywna może zostać nałożona również na płatnika lub inkasenta, o czym mówi par. 77 Kodeksu karnego skarbowego.

A więc płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności do lat trzech. Przepisy dopuszczają zastosowanie obu tych kar jednocześnie.

Ważne!

Gdy kwota niezapłaconego podatku jest małej wartości, wówczas płatnik lub inkasent podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Podatnik mający trudności finansowe niepozwalające na płacenie podatków w terminie co do zasady może skorzystać z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów