0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki podatkowe - wszystko co chciałbyś wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o terminach płatności zaliczek na podatek dochodowy, VAT czy ZUS. Jednak zdarza się, że w niektórych przypadkach zobowiązania te nie są terminowo regulowane. W związku z tym powstają zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jakie są stawki za odsetki podatkowe oraz w jakich przypadkach nie są pobierane.

Odsetki podatkowe a obowiązek zapłaty

W przypadku gdy urząd skarbowy nie odnotował wpłaty zapłaty za podatki, obowiązku zapłaty odsetek podatkowych można uniknąć, jeżeli zwłoka nie była zbyt długa, a należność nie była zbyt wysoka. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, a dokładniej art. 54 par. 1 pkt 5 odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli nie przekraczają one trzykrotności opłaty pobieranej przez pocztę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Kwota ta obecnie wynosi 8,70 zł (3 x 2,90 zł).

Stawka odsetek od 2016 roku

Od 2016 roku zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące wysokości stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, tj. stawka obniżona oraz stawka podwyższona.

Stawka obniżona odsetek podatkowych

W sytuacji gdy przedsiębiorca złoży samodzielnie (bez udziału organu podatkowego), korektę deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaci zaległości w terminie 7 dni (od dnia złożenia korekty) wówczas może zastosować obniżoną stawkę w wysokości połowy stawki podstawowej, tj. 4%.

 

Ważne!

Należy podkreślić, że stawka obniżona odsetek podatkowych może być stosowana bez względu na wysokość ujawnionych zaległości!

 

W przypadku gdy podatnik po 30 czerwca 2016 roku złoży korektę deklaracji, która ujawnia zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2016 roku, wówczas odsetki podatkowe powinny być płacone według obniżonej stawki odsetek podatkowych. Stawka ta wynosi ¾ stawki podstawowej, czyli 6%. Powyższe przepisy zostały potwierdzone również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr sygn. IPPP2/4518-1/16-2/AO, z 27 czerwca 2016 roku.

Natomiast gdy korekta deklaracji ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2016 roku została złożona w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku, podatnik miał prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej.

Przykład 1.

Podatnik popełnił błąd w deklaracji VAT-7 za październik 2015 r. Rezultatem naniesionych korekt jest złożenie korekty danej deklaracji samodzielnie oraz zapłata zaległości w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

  1. Podatnik mógł zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej, jeżeli złożył korektę deklaracji w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

  2. Podatnik powinien zastosować stawkę odsetek podatkowych wynoszącą ¾ stawki podstawowej - 6% jeżeli korekta deklaracji została złożona po 30 czerwca 2016 r.

Stawka podwyższona odsetek podatkowych

W odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach, obecnie podwyższona stawka odsetek podatkowych wynosi 150% stawki podstawowej, czyli 12%. Ma ona zastosowanie w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje, np. podczas kontroli podatkowych czy postępowania podatkowego, zaniżenia zobowiązania podatkowego w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej do zapłaty oraz wyższej niż 10000 zł (pięciokrotność podstawowego wynagrodzenia, które w 2017 roku wynosi 2000 zł) lub w sytuacji braku deklaracji i zapłaty podatku.

Odsetki podatkowe - jak ustalić ich wysokość?

Ustalając wysokość odsetek podatkowych, należy pomnożyć kwotę zaległości podatkowej przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym okresie stawkę odsetek. W następnej kolejności otrzymany wynik należy podzielić przez 365 dni i zaokrąglić uzyskaną wartość.  

 

Ważne!

Kwoty z końcówkami wynoszącymi 50 gr i więcej zaokrągla się do pełnych złotych. Natomiast wynoszące mniej niż 50 gr pomija się!

 

Należy dodać, że bardzo często w praktyce pomocny jest kalkulator odsetek podatkowych.

Podsumowując, podatnicy powinni pamiętać o terminowej wpłacie zobowiązań do urzędu skarbowego. W przypadku jej niedotrzymania naliczane są odsetki za zwłokę, które w zależności od danej sytuacji mogą być naliczane według obniżonej lub podwyższonej stawki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów