Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat rolnik ryczałtowy

2021-06-16

Podatek VAT

Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę płodów rolnych

Faktura VAT RR - co dokumentuje? Zgodnie z ustawą o VAT, przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT dokumentującą transakcję. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT RR? Sprawdź! czytaj dalej
2021-06-14

Podatek VAT

Faktura VAT RR - utrata prawa do odliczenia VAT

Faktura VAT RR - kiedy nieodliczony VAT może być kosztem? Faktura VAT RR jest wystawiana przez czynnego podatnika VAT nabywającego towar od rolnika ryczałtowego. Jakie elementy powinna zawierać poprawnie sporządzona faktura? W jakich sytuacjach można utracić prawo do odliczenia podatku VAT? Odpowiedź w artykule. czytaj dalej

Rozliczanie zakupów od rolników - warto wiedzieć

rozliczanie zakupów od rolników Prowadzeni działaności przez rolników definiuje się jako działalność rolniczą. Na jakich zasadach jest prowadzona dzialalność rolnicza? Czy rozliczanie zakupów od rolników ryczałtowych podlega "wyjątkowym" zasadą? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2021-04-20

Podatek VAT

Faktura VAT RR a struktura JPK VAT- warto wiedzieć!

faktura vat rr Co do zasady rolnicy ryczałtowi, wystawiają faktury VAT RR. Nowelizacja przepisów wprowadziła możliwość generowania i przesyłania tych faktur w formie elektronicznej. Jak wpływa ma ta zmiana na plik JPK? Sprawdź, faktura VAT RR a struktura JPK V7! czytaj dalej
2020-10-07

Podatek VAT

Rolnik ryczałtowy a rozliczenie podatku VAT

Rolnik ryczałtowy a podatek VAT Rolnik ryczałtowy zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o VAT. Dowiedz się, jakie obowiązki podatkowe spoczywają na rolniku ryczałtowym oraz jak powinien rozliczać podatek VAT. czytaj dalej
2019-03-26

Podatek VAT

Faktura VAT RR - jaką formę płatności zastosować?

Faktura VAT RR - jak księgować? Kupno produktów rolnych wymaga od przedsiębiorcy szczególnego udokumentowania. Dla transakcji z rolnikiem ryczałtowym wymagana jest faktura VAT RR. Przeczytaj w artykule czym charakteryzuje się faktura RR i z jakich elementów powinna się składać! czytaj dalej

Rolnik ryczałtowy - rozliczanie podatku VAT

Rolnik ryczałtowy - kwestie rozliczeniowe Rolnik ryczałtowy w myśl ustawy o podatku od towarów i usług podlega szczególnej procedurze w kwestii zasad rozliczania VAT. Dotyczy to zmniejszenia obciążeń formalnych przy jednoczesnym umożliwieniu dokonywania odliczenia VAT. Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zakup od rolnika ryczałtowego a rozliczenie podatku VAT

Zakup od rolnika ryczałtowego a dokumentowanie zakupów Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy mogą dokonać zakupu na postawie np. rachunku, faktury VAT lub faktury VAT-RR. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinien być udokumentowany zakup od rolnika ryczałtowego! czytaj dalej
2013-11-26

Dokumenty

Faktura VAT RR - wzór z omówieniem

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto wystawia fakturę VAT RR, jakie są jej elementy oraz czy można odliczyć VAT z tego rodzaju faktury! czytaj dalej
2013-06-18

Podatek VAT

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. I

Ogólne zasady rozliczania podatku VAT powinny być dobrze znane przedsiębiorcom - jest to wiedza niezbędna, aby poprawnie i intratnie kierować własną działalnością. czytaj dalej

Podatek VAT przy fakturze VAT RR opłaconej gotówką

Podatek VAT przy fakturze VAT RR Czy mogę odliczyć podatek VAT z faktury VAT RR, jeżeli opłaciłam ją gotówką? czytaj dalej