0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU 4 - jak stosować w nowym JPK V7M i JPK V7K?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 października 2020 roku wszedł w życie nowy JPK_V7 dla wszystkich podatników VAT, a wraz z nim szereg zmian. W związku z nowym JPK przedsiębiorcy są zobowiązani prawidłowo oznaczać towary i usługi w strukturze pliku (część ewidencyjna). W artykule zajmiemy się tematem GTU 4 i omówimy, jak wygląda w praktyce oznaczanie GTU 4 w JPK_V7.

Dla kogo obowiązkowy GTU 4?

GTU 4 w nowym jednolitym pliku kontrolnym (JPK_V7) obejmie dostawców wyrobów:

  • tytoniowych;

  • suszu tytoniowego;

  • płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

– w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, którzy są czynnymi podatnikami VAT i dokonują tych transakcji po 30 września 2020 roku.

GTU 4 - nowy symbol oznaczany w JPK V7

Należy pamiętać, że obowiązek oznaczania kodu GTU 4 w nowym JPK_V7 ciąży na sprzedawcy, a nie nabywcy.

Wykazanie sprzedaży z oznaczeniem GTU 4 a JPK_V7

Obowiązek podatkowy w VAT po stronie sprzedawcy powstaje z chwilą dokonania sprzedaży towarów lub usług bądź w chwili otrzymania całości lub części zapłaty (w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek). Zgodnie z tą zasadą transakcje są zatem ujmowane w pliku JPK. Czyli jeśli obowiązek podatkowy powstaje po 1 października 2020 roku (włącznie), podatnik dokonujący transakcji objętej kodem GTU 4 ma obowiązek jego oznaczenia w pliku JPK_V7.

Przykład 1.

Podatnik VAT dokonał sprzedaży wyrobów tytoniowych we wrześniu 2020 roku, a w październiku wystawił fakturę. Czy powinien oznaczyć fakturę kodem GTU 4?

Faktura nie powinna być oznaczona kodem GTU 4, bowiem sprzedaż została dokonana we wrześniu 2020 roku, a więc w okresie obowiązywania deklaracji VAT i JPK_VAT, w których powinna być wykazana.

Przykład 2.

Podatnik VAT dokonał sprzedaży płynów do papierosów elektronicznych w październiku 2020 roku i wystawił do niego fakturę w listopadzie 2020 roku. Czy dokonana transakcja jest objęta oznaczeniem kodu GTU 4 w JPK?

Tak, ponieważ sprzedaż miała miejsce w październiku 2020 roku. Podatnik zobowiązany jest wysłać ewidencje na nowych zasadach w nowym pliku JPK_V7 i tym samym oznaczyć transakcję kodem GTU 4.

Należy pamiętać, że faktury zaliczkowe także obowiązuje oznaczenie symbolem GTU 4. Jeśli faktura zaliczkowa nie zawiera tego kodu, ponieważ obowiązek podatkowy powstał przed październikiem 2020 roku, to już faktura końcowa, dla której obowiązek podatkowy powstał po wrześniu 2020 roku, powinna zawierać kod GTU 4.

Przykład 3.

Podatnik VAT otrzymał 5 lipca zaliczkę za sprzedaż papierosów i 30 lipca wystawił fakturę zaliczkową. Dostawa towarów miała miejsce 20 października i z tym dniem wystawił fakturę końcową. Czy oznaczenie kodem GTU 4 obejmuje obydwie faktury?

Na fakturze zaliczkowej nie ma obowiązku stosowania kodu GTU 4, ponieważ podatnik otrzymał zaliczkę we wrześniu. Natomiast fakturę końcową kod GTU 4 już obejmuje, bowiem obowiązek podatkowy powstał w październiku 2020, a więc faktura końcowa będzie wprowadzona na nowych zasadach.

GTU 4 a kasa fiskalna

Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą towarów i usług, które są objęte obowiązkiem stosowania kodu GTU 4, nie oznaczają GTU 4 w łącznym raporcie okresowym. Do raportu fiskalnego przypisany jest symbol RO.

Warto podkreślić, że sprzedaż wyrobów tytoniowych (o PKWiU 12.00) na rzecz osób prywatnych jest objęta obowiązkiem ewidencji na kasie rejestrującej już od pierwszej takiej transakcji.

Więcej na temat raportów kasowych w nowym JPK_V7 w artykule: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7.

Przykład 4.

Sklep sprzedający papierosy elektroniczne i płyn do papierosów elektronicznych posiada kasę fiskalną i ewidencjonuje na niej sprzedaż na rzecz osób prywatnych. W listopadzie 2020 roku zaewidencjonował na kasie sprzedaż na 30 000 zł brutto. W tym miesiącu nie wystawił żadnej faktury. Jak zostanie ujęta sprzedaż, której dokonał w listopadzie?

Podatnik jest zobowiązany do ujęcia sprzedaży za pomocą raportu fiskalnego i tym samym do oznaczenia go w pliku JPK_V7 symbolem RO. Natomiast mimo iż dokonywał on transakcji objętych kodem GTU 4, nie powinien oznaczać go w przypadku raportu fiskalnego.

Korygowanie i wystawianie faktur korygujących a GTU 4

Korygując sprzedaż w nowym JPK_V7, należy wyjątkowo uważać, ponieważ wyróżniamy kilka sytuacji, które mogą zostać ujęte w sposób szczególny:

  • Sytuacja 1.

– występuje korekta faktury, która poprawia towar/usługi, który nie jest objęty symbolem GTU 4;

– faktura pierwotna zawiera towary/usługi, które są objęte kodem GTU 4.

W przypadku gdy korekta dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług, które nie są objęte kodem GTU, faktura korygująca nie powinna zawierać oznaczenia GTU.

Przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą książek oraz wyrobów tytoniowych w grudniu 2020 roku wystawiło fakturę na książki i tytoń dla firmy A. Sprzedaż została oznaczona kodem GTU 4 w nowym JPK V7. Po miesiącu firma A zwróciła książki i przedsiębiorca musiał wystawić korektę faktury. Czy wystawiona korekta faktury powinna zostać ujęta w systemie z oznaczeniem GTU 4?

Nie, ponieważ korekta odnosi się do towarów, które nie są objęte kodem GTU 4, a więc podatnik nie będzie ujmował faktury korygującej z oznaczeniem GTU 4.

  • Sytuacja 2.

– występuje korekta faktury, która poprawia towar/usługi, który nie jest objęty symbolem GTU 4;

– faktura pierwotna nie zawiera towarów/usług, które nie są objęte kodem GTU 4.

Analogicznie jak w sytuacji numer 1, faktura korygująca nie będzie zawierała oznaczenia GTU 4.

  • Sytuacja 3.

– występuje korekta faktury, która poprawia towar/usługi, który jest objęty symbolem GTU 4;

– faktura pierwotna zawiera towary/usługi, które są objęte kodem GTU 4.

Gdy korekta dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług, które są objęte kodem GTU, faktura korygująca powinna zawierać oznaczenie GTU.

Firma A zajmująca się sprzedażą papierosów elektronicznych oraz płynu do papierosów elektronicznych wystawiła fakturę dla firmy C, na której znajdują się papierosy elektroniczne wraz z płynami. Miesiąc później firma C zwróciła firmie A płyny do papierosów elektronicznych. Czy faktura korygująca powinna zawierać kod GTU 4?

Tak, ponieważ jest korygowany towar, do którego przedsiębiorstwo jest zobowiązane stosować oznaczenia GTU 4.

  • Sytuacja 4.

– występuje korekta faktury, która poprawia towar objęty symbolem GTU 4;

– faktura pierwotna nie zawiera towarów, które są objęte kodem GTU 4.

Podobnie jak w sytuacji numer 3, jeśli transakcja obejmuje towary z kodem GTU 4, fakturę korygującą także należy oznaczyć kodem GTU 4.

Oznaczanie towarów i usług kodem GTU 4 w nowym JPK_V7 w wfirma.pl

W systemie wfirma.pl, aby móc oznaczać kody GTU, należy w pierwszej kolejności je włączyć. W tym celu trzeba wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7. Następnie należy wejść w podzakładkę GTU i zaznaczyć odpowiednie pole GTU dla danej działalności, a potem to zapisać.

GTU 4 - oznaczanie w nowym JPK V7

Jak oznaczyć fakturę sprzedaży kodem GTU 4?

Aby wystawić fakturę z oznaczeniem GTU, należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY (jeśli funkcja jest włączona). Następnie w otwartym oknie po prawej stronie w polu GTU trzeba wskazać kod GTU dotyczący transakcji.

GTU 4 - nowy symbol w JPK

Aby zobaczyć, czy wpisany kod jest prawidłowy, po zapisaniu należy kliknąć na numer dokumentu. W otwartym oknie podglądu faktury jest widoczny wybrany kod.

GTU 4 - jak oznaczać w nowym JPK V7

Jak oznaczyć fakturę korygującą kodem GTU 4?

Aby wystawić fakturę korygującą, należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Następnie zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować, z górnego menu wybrać KORYGUJ POZYCJE FAKTURY i po prawej stronie w polu GTU wskazać prawidłowy kod lub pozostawić wybrany, jeśli był on właściwy dla transakcji.

GTU 4 - oznaczenie w nowym JPK V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów