0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy refundacja okularów kupionych przed podjęciem pracy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy mogą liczyć na różne świadczenia od pracodawcy. Należy do nich m.in. refundacja okularów. Podstawą do refundacji jest zalecenie lekarza wystawione podczas badań profilaktycznych. Czy jednak refundacja okularów jest możliwa w stosunku do nowo zatrudnionego pracownika, który okulary zakupił przed podjęciem pracy? Sprawdźmy!

Refundacja okularów – czy jest obowiązkiem pracodawcy?

Kwestie związane z refundacją okularów dla pracowników zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok, jeżeli są one potrzebne przy wykonywaniu pracy, co stwierdził lekarz na podstawie badań okulistycznych wykonanych w ramach badań profilaktycznych. 

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie okularów korekcyjnych pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych.

Jakie badania wykonywane są w ramach stosunku pracy?

Wśród badań profilaktycznych, na które kieruje pracodawca, możemy wyróżnić badania: 

  • wstępne,

  • okresowe,

  • kontrolne (art. 229 Kodeksu pracy).

Badania profilaktyczne wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę  (art. 229 § 4a kp) w następujących terminach:

  • badania wstępne – przed podjęciem pracy lub przed zmianą stanowiska pracy na takie, na którym występują inne czynniki ryzyka,

  • badania okresowe – jeżeli upływa ważność poprzednich badań,

  • badania kontrolne – jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż 30 dni.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku (art. 229 § 4 kp).

Pracownik nie może domagać się od pracodawcy wcześniejszego skierowania na badania, chyba że zgłosi pracodawcy niemożność wykonywania pracy ze względu na szkodliwy wpływ na zdrowie i będzie wnioskował o przeniesienie na inne stanowisko pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy pracownik wykonuje pracę przy monitorze ekranowym i pogorszy mu się wzrok, co będzie uniemożliwiało pracę.

Jeżeli pracownik przez minimum połowę dobowej normy czasu pracy wykonuje pracę przy monitorze ekranowym, pracodawca na skierowaniu na badania profilaktyczne powinien to wskazać.

Co jest potrzebne, aby otrzymać refundację okularów?

Jeżeli podczas badań lekarz stwierdzi konieczność stosowania okularów korekcyjnych, aby pracownik otrzymał refundację okularów, musi dostarczyć pracodawcy:

  • zalecenie lekarza – z reguły w postaci adnotacji na orzeczeniu lekarskim,

  • fakturę za okulary,

  • wniosek o dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup okularów.

Jako pracę przy monitorze ekranowym można zaliczyć zarówno pracę przy komputerze stacjonarnym, jak i laptopie czy notebooku.

Refundacja okularów a przepisy wewnętrzne – co powinny zawierać?

Żadne przepisy nie wskazują limitu dofinansowania do okularów korekcyjnych ani jego częstotliwości, dlatego pracodawca powinien zawrzeć takie ustalenia w przepisach wewnętrznych, np. w regulaminie pracy. W zapisach może znaleźć się również termin, w jakim pracownik może ubiegać się o refundację.

Regulacje mogą dotyczyć również pracownika będącego na wypowiedzeniu.

Czy możliwa jest refundacja okularów kupionych przed podjęciem pracy?

Żadne przepisy nie wskazują czy refundacja okularów zakupionych przez nowego pracownika jeszcze przed podjęciem pracy jest możliwa, aczkolwiek jeżeli podczas badań wstępnych lekarz zaleci stosowanie okularów, pracownik powinien przystąpić w nich do pracy.

W związku z tym, że wyrobienie okularów zajmuje z reguły kilka dni, nie ma przeciwwskazań do refundacji, przy czym cała procedura refundacji i wypłata zwrotu kosztów powinna rozpocząć się dopiero po rozpoczęciu zatrudnienia pracownika.

Nie istnieją żadne formalne przeciwwskazania do refundacji okularów zakupionych przed podjęciem pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów