0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Większość przedsiębiorców doskonale wie, że dopóki obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych nie przekroczy 20 000 zł, obowiązek ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej co do zasady nie występuje. Trzeba jednak uważać - istnieją bowiem pewne czynności, przy których kasa fiskalna musi być wykorzystywana zawsze, bez względu na obroty.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa

Warto więc znać katalog takich sytuacji, ponieważ nieznajomość prawa nie ochroni żadnego przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami ze strony organów skarbowych.

Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z kasy dotyczy więc dostaw takich towarów, jak:

  • gaz płynny,
  • części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędów pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, kontenerów, części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli) gdzie indziej niesklasyfikowanych, silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
  • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anteny,
  • sprzęt fotograficzny z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
  • wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku w ramach limitu 150 000 obrotu,
  • płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie,
  • wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatku lub domieszki do paliw silnikowych,
  • wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z wyjątkiem towarów w ramach posiłków na pokładach samolotów.

Natomiast w kwestii usług zwolnienia z kas nie dotyczy:

  • przewożenia osób w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów rozkładowych pasażerskich miejskich, podmiejskich, międzymiastowych i specjalizowanych, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalane przez gminę lub związek komunalny,
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Tak więc przedsiębiorca zawsze musi pamiętać o katalogu czynności, których nie obejmuje zwolnienie z kas fiskalnych. Nie tylko bowiem nowe przedsiębiorstwo, ale też taki, które poszerza swoją działalność o dodatkowe usługi może stracić prawo do zwolnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów