0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jakie dokumenty przygotować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontrola z urzędu skarbowego

Na potrzeby kontroli z Urzędu Skarbowego należy przede wszystkim przygotować:

 1. wszystkie dokumenty związane z przychodami za dany okres (miesiąc, kwartał) - sprzedaż, łącznie z pro formami, fakturami zaliczkowymi, końcowymi, korektami itp.,
 2. wszystkie dokumenty związane z wydatkami za dany okres,
 3. dowody wewnętrzne,
 4. naliczoną za dany okres amortyzację,
 5. wydruki ksiąg i rejestrów VAT (jeżeli podmiot jest podatnikiem VAT),
 6. wydruki ewidencji przebiegu pojazdów i rejestru kosztów z nią związanych.

Należy je przechowywać chronologicznie według dat razem z dokumentami potwierdzającymi wydatki (np. w osobnej teczce za każdy miesiąc) i po zakończeniu danego okresu ponumerować zgodnie z numeracją nadaną w KPiR (widoczna na wydruku KPiR za dany okres) - najlepiej czerwonym kolorem w prawym górnym rogu.

Ważne!

Kontrolerom z organów skarbowych należy udostępnić wyłącznie dokumenty obejmujące przedmiot trwającej kontroli skarbowej. Ponadto podatnik może odmówić pokazania innej dokumentacji niż zakres objęty kontrolą. W przypadku pojawienia się wątpliwości, czy kontroler słusznie żąda przedłożenia wskazanych dokumentów, może poprosić go o wyjaśnienie powiązania danych dokumentów z prowadzoną kontrolą skarbową.

Kontrola z zakładu ubezpieczeń społecznych

Podstawą do kontroli w zakresie składek ZUS są:

 1. zapisy księgowe na kontach analitycznych i syntetycznych lub w księgach przychodów i rozchodów (o ile dany płatnik nie prowadzi pełnej księgowości),
 2. listy płac,
 3. umowy cywilno-prawne i rachunki do tych umów,
 4. dokumentacja zasiłkowa pozwalająca wyliczyć zmniejszenia w rozliczaniu składek,
 5. komplety dokumentów wysyłanych do ZUS, tj.: deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, raporty imienne ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA (wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę składek).

Ważne!

W systemie wFirma.pl możliwe jest skorzystanie z opcji zbiorczego generowania wydruków. Schemat znajdą Państwo w artykule: Zbiorcze generowanie wydruków

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów