0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dni wolne na dziecko - kiedy przysługują?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy pracownik, który jest rodzicem, ma prawo aby wykorzystać 2 dni wolne na dziecko, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wraz z rokiem 2016 zmieniły się zasady udzielania dni wolnych rodzicom. Teraz to pracownik decyduje, czy dwa dni przysługującej mu opieki wykorzysta w wymiarze całych dni, czy w wymiarze godzinowym.

Komu przysługują dni wolne na dziecko?

Dwa dni wolne na dziecko ma prawo wykorzystać pracownik-rodzic, który posiada przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko do lat 14. Co ważne czas wolny można wykorzystać również na zdrowe dziecko, w nagłych sytuacjach. Istotne jest to, że tylko jeden z rodziców może w danym roku kalendarzowym zgłosić chęć wykorzystania dni wolnych. W tym celu podczas składania pierwszego wniosku o dzień opieki należy podpisać odpowiednie świadczenie, w którym stwierdza, że w danym roku kalendarzowym to pracownik, a nie drugi rodzic, będzie korzystał z dwóch dni opieki na dziecko.

Dni wolne na dziecko - wymiar

Wymiar dwóch dni opieki na dziecko jest niezależny od liczby posiadanych dzieci. Bez względu na to, ile dzieci ma pracownik, wymiar dni wolnych nie wydłuża się z każdym kolejnym potomkiem. Dwa dni wolne na dziecko opieki można wykorzystać tylko w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy, tak jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Dwa dni wolne na dziecko należy interpretować jako całe dni pracy, bez względu na wymiar czasu pracy, na jaki jest zatrudniony pracownik. Oznacza to, że nawet jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, to jemu także przysługują dwa dni opieki, jednak będą one liczone odpowiednio do wymiaru normy godzinowej pracownika.

Dni wolne na dziecko a limit liczony godzinowo

Wraz z początkiem 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, wprowadzająca jeszcze bardziej elastyczne połączenie pracy z opieką nad dzieckiem. Od tej pory istnieje możliwość wykorzystania opieki nad dzieckiem również w wymiarze godzinowym. W związku z tym rodzic, który korzysta z dwóch dni opieki, musi zdecydować już podczas pierwszego wniosku o udzielenie dnia wolnego, czy wykorzysta ten czas w wymiarze dwóch dni, czy w wymiarze godzinowym (16 godzin przy pracy na cały etat). Nie można połączyć tych dwóch rodzajów, tzn. nie można wykorzystać jednego całego dnia, a resztę wykorzystać w godzinach, chyba że we wniosku będzie wyraźnie napisane, że pracownik wnioskuje o 8 godzin opieki, a nie jeden dzień. Co się z tym wiąże, pracownik w trakcie roku nie może zmienić formy wykorzystywania czasu wolnego.

Ważne!

Decyzja o trybie wykorzystania opieki, czy godzinowym czy w pełnych dniach, jest wiążąca przez cały rok, nawet jeśli w jego trakcie pracownik zmieni pracodawcę.

Wymiar opieki zależy od wymiaru etatu, na jaki jest zatrudniony pracownik:

  • cały etat -  16 godzin

  • ½ etatu - 16 x ½ = 8 godzin

  • ⅓ etatu - 16 x ⅓ = 5,33 - należy zaokrąglić w górę - 6 godzin

  • ¼ etatu - 16 x ¼ = 4 godziny

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony na ¾  etatu i oświadczając, że to on, a nie matka dziecka będzie korzystał w danym roku kalendarzowym z dni opieki na dziecko, decyduje się na wykorzystanie go w wymiarze godzinowym.

Pracownik ma do wykorzystania 12 godzin (2 x 6 godzin). W trakcie roku może w dowolny sposób wykorzystać ten czas. Ustawodawca nie określił, w ilu częściach godzinnych może wykorzystać ten czas, w związku z czym właściwie nie istnieją przeszkody, żeby podzielić go w dowolny sposób. Równie dobrze może wykorzystać opiekę w dwóch częściach po 6 godzin, co będzie równoznaczne z wykorzystaniem dwóch dni opieki na dziecko, mimo że został wybrany wymiar godzinowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów