0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego powoduje jego przerwanie lub zawieszenie? Jak w takiej sytuacji wypłacany jest zasiłek macierzyński? Czy urlop wychowawczy zostaje przekształcony w urlop macierzyński? Odpowiedz na te i inne pytania znajduje się w poniższym artykule!

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego

W przypadku gdy pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i w jego trakcie urodzi dziecko, wówczas urlop wychowawczy nadal trwa. Poza tym nie ulega przerwaniu ani zawieszeniu.

Urlop macierzyński w trakcie trwania urlopu wychowawczego

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego powoduje, że matce nie przysługuje urlop macierzyński, ale przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten odpowiada części okresu urlopu macierzyńskiego, przypadającego po porodzie, jednak ulega skróceniu o dwa tygodnie.

W praktyce spotkać się można z dwiema sytuacjami:

  • Kiedy pracownica urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego,

Przykład 1.

W czasie przebywania na urlopie wychowawczym pracownica urodziła drugie dziecko. Urlop wychowawczy kończy się jej za 8 miesięcy. W jej przypadku nie przysługuje urlop macierzyński, ma prawo natomiast do zasiłku macierzyńskiego skróconego o 2 tygodnie tj. przez 18 tygodni.

Gdy pracownica w trakcie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko a pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza wymiar udzielonego pracownicy urlopu wychowawczego, to nabywa prawo do części urlopu macierzyńskiego i do zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

  • Kiedy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego zawiera się w granicach urlopu wychowawczego to wówczas zasiłek macierzyński ulega skróceniu o dwa tygodnie.

Przykład 2.

Pracownica na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu wychowawczego urodziła drugie dziecko. W takiej sytuacji pracownica do końca trwania urlopu wychowawczego wykorzysta zasiłek macierzyński, a po zakończeniu urlopu wychowawczego urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni (czyli 20 tygodni urlopu macierzyńskiego pomniejszone o 2 tygodnie pobierania zasiłku macierzyńskiego).

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego - wypłata zasiłku macierzyńskiego

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego po porodzie w okresie urlopu wychowawczego pracownica ma obowiązek przekazać pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Ma także prawo wnioskować o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu. Wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie zależna od daty złożenia pisma, zatem jeżeli wniosek o udzielenie:

  • wszystkich urlopów zostanie złożony w ciągu 14 dni od dnia porodu, to wyniesie on 80% podstawy wymiaru za okres odpowiadający wszystkim urlopom związanym z rodzicielstwem,
  • urlopu rodzicielskiego zostanie złożony po upływie 14 dni od dnia porodu, to wyniesie on 60% podstawy wymiaru.

W przypadku, gdy urlop wychowawczy zakończy się w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, pracodawca (po złożeniu wniosku przez pracownicę) udzieli odpowiedniego urlopu (macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów