0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opieka na dziecko do lat 14 a zatrudnienie w trakcie roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownica, która jest zatrudniona u nas w firmie od 1 września 2015 r., wychowuje 5-letnie dziecko. Wystąpiła w październiku br. z wnioskiem o 2 dni opieki. Czy jeżeli pracownica została zatrudniona w trakcie roku kalendarzowego, również przysługuje jej opieka na dziecko do lat 14 w wymiarze 2 dni czy limit ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu?

Alicja, Dąbrowa Górnicza

 

Komu przysługuje opieka na dziecko?

Przepisy z zakresu prawa pracy przyznają pracownikom 2 dni płatnego zwolnienia w przypadku wychowywania dziecka do lat 14. Jak stanowi Kodeks pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Liczba dni nie jest zależna od liczby wychowywanych dzieci.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, ze zwolnienia na dziecko może korzystać jedno z nich. W przypadku 2-dniowego zwolnienia oboje pracujący rodzice mogą podzielić się tym uprawnieniem, wówczas każde wykorzysta jeden dzień jako opieka na dziecko.

Ważne!

Od 2 stycznia 2016 r. opieka na dziecko może być udzielana w dniach (tak jak obecnie 2 dni w roku kalendarzowym) albo w godzinach (16 godzin rocznie). Wyboru sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku dokonuje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie opieki na dziecko.

Zatrudnienie pracownika w trakcie roku a opieka na dziecko

Jeżeli chodzi o termin, w jakim przysługuje omawiane zwolnienie, pracownik może wystąpić o jego udzielenie w dowolnym czasie w ciągu całego roku kalendarzowego. Dni te ponadto może wykorzystywać razem bądź oddzielnie i może je łączyć z dniami wolnymi od pracy, a także z urlopem wypoczynkowym.

Na wymiar zwolnienia na dziecko do lat 14 nie ma wpływu termin zatrudnienia pracownika, o ile nie wykorzystał ich drugi rodzic lub sam pracownik wcześniej z nich nie skorzystał w danym roku kalendarzowym (taka informacja powinna być umieszczona w świadectwie pracy). Dlatego pracodawca może prosić o złożenie oświadczenia przez pracownika, w którym oświadcza, że w konkretnym roku kalendarzowym nie korzystał z dni przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów