0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opieka nad chorym dzieckiem w trakcie choroby pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownica od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest  to już ponad 33 dni choroby, w związku z czym przeszła na zasiłek chorobowy wypłacany z ZUS. W trakcie choroby dostarczyła mi również zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Czy w związku z tym pracownikowi przysługuje opieka nad chorym dzieckiem?

Grzegorz, Aleksandrów Łódzki

Zasiłek chorobowy

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w razie choroby ma prawo do wynagrodzenia, a po 33 dniach do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy mogą utrzymać również osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli opłacają oni dobrowolną składkę chorobową, mają prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacany jest osobom uprawnionym, aby w czasie niezdolności do pracy miały zapewniony dochód. Dodatkowo zasiłek chorobowy, tak jak wynagrodzenie chorobowe, jest wypłacany na podstawie zwolnienia lekarskiego. Jest ono swoistym usprawiedliwieniem nieobecności pracownika w pracy na czas choroby, a później na czas rekonwalescencji i powrotu do zdrowia. Tym samym pracownik w tym czasie nie powinien wykonywać żadnych innych czynności takich jak np. opieka nad dzieckiem czy inna praca zarobkowa.

Opieka nad chorym dzieckiem - zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy należy się pracownikowi, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu i musi zapewnić opiekę dziecku. Pracownik, który jest rodzicem, ma prawo do 60 dni do opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia w ciągu roku. W przypadku dzieci starszych, powyżej 14 lat - wymiar opieki wynosi 14 dni. Zasiłek chorobowy należy się również w przypadku opieki nad inny członkiem rodziny, wymiar takiej opieki również wynosi 14 dni. Warto pamiętać, że w szczególnych przypadkach zasiłek opiekuńczy należy się również w przypadku konieczności zapewnienia opieki zdrowemu dziecku. W takiej sytuacji nieobecność w pracy usprawiedliwiona jest na podstawie oświadczenia pracownika, a nie zwolnienia lekarskiego, jak to jest w przypadku dzieci chorych.

 

Ważne!

Pracownik starający się o uzyskanie zasiłku opiekuńczego powinien podpisać oświadczenie, w którym potwierdza, że w czasie choroby dziecka nie było innej dorosłej osoby, która mogłaby zapewnić mu opiekę.

Zasiłek opiekuńczy w czasie zasiłku chorobowego

W związku z powyższymi charakterystykami zasiłków należy przyjąć, że pracownicy, która przebywa na zasiłku chorobowym, nie należy się zasiłek opiekuńczy. Pracownikowi, który jest niezdolny do wykonywania pracy, nie przysługuje również opieka nad chorym dzieckiem. Co więcej, pracownik, który podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim ze względu na swoją chorobę wykonuje inną pracę zarobkową lub nie przeznacza czasu zwolnienia w sposób umożliwiający mu jak najszybszy powrót do pracy (czyli np. opieka nad chorym dzieckiem) traci prawo do zasiłku chorobowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów