Poradnik Przedsiębiorcy

Czy urlop bezpłatny jest możliwy przy niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?

Pracownik, który posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy złożył wniosek o udzielenie miesiąca urlopu bezpłatnego. Czy może przejść na urlop bezpłatny, jeżeli nie wykorzystał bieżącego urlopu wypoczynkowego?

Natalia, Poznań


Tak. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego, zgodnie z art. 174 Kodeksu pracy. Co ważne, pracownik nie ma obowiązku uzasadniać takiego wniosku. Z przepisów prawa nie wynika wymóg wykorzystania w pierwszej kolejności bieżącego urlopu wypoczynkowego, a dopiero po jego wyczerpaniu udzielenia urlopu bezpłatnego.