0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dorabianie na emeryturze i rencie z większymi limitami!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno emeryci, jak i renciści zgodnie z przepisami prawa mają możliwość dorabiania do swoich świadczeń. Jednakże świadczeniobiorcy, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, powinni liczyć się z limitami przychodów, które mogą osiągać. Określają one, do jakiego poziomu dodatkowe zarobki nie mają wpływu na wysokość otrzymywanych wcześniejszych emerytur i rent oraz w jakim stopniu wpływają one na zmniejszenie świadczeń z ZUS. Już od 1 grudnia dorabianie na emeryturze oraz rencie możliwe będzie w większym wymiarze! Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile wyniosą nowe limity!

Dorabianie na emeryturze i rencie

Przejście na emeryturę czy rentę przez daną osobę niekoniecznie musi się wiązać z zakończeniem kariery zawodowej. Emeryci i renciści – zarówno ci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, jak i ci pobierający wcześniejsze świadczenia – mają możliwość pracować, czy to na podstawie umów o pracę, czy cywilnoprawnych. Grupa osób aktywnych zawodowo, która pobiera wcześniejsze świadczenia emerytalne bądź rentowe, musi jednak liczyć się z limitami przychodów, jakie może osiągnąć.

Kwota limitu przychodów uzależniona jest poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i wynosi ona 70% jego wysokości – od tego poziomu świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez ZUS będą proporcjonalnie zmniejszane. 

Natomiast w przypadku przychodów wyższych niż 130% przeciętnego wynagrodzenia wypłata wcześniejszej emerytury lub renty zostanie zawieszona.

Dorabianie na emeryturze i rencie jest nieograniczone dla świadczeniobiorców, którzy:

  • osiągnęli powszechny wiek emerytalny;
  • pobierają rentę dla inwalidów wojennych/wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową;
  • pobierają rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową;
  • pobierają rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od pobieranej przez nich emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Jako że Urząd Statystyczny regularnie uaktualnia dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to zmiana poziomu wskaźników dotyczących limitów przychodów emerytów i rencistów ma miejsce co 3 miesiące.

Najnowszy limit dorabiania na emeryturze i rencie obowiązywać będzie od początku grudnia 2020 roku do końca lutego 2021 roku.

Dorabianie na emeryturze i rencie – nowe limity od 1 grudnia

Już od 1 grudnia 2020 roku kwota, którą mogą dorobić emeryci i renciści, niewpływająca na poziom otrzymywanych świadczeń z ZUS, wynosi 3618,30 zł brutto (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

W sytuacji, gdy omawiana grupa świadczeniobiorców osiągnie przychód wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 6719,70 zł brutto, wypłata wcześniejszej emerytury czy renty zostanie zawieszona.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznych w przedziale od 3618,30 zł do 6719,70 zł skutkować będzie zmniejszeniem wypłacanych świadczeń o kwotę przekroczenia z zastrzeżeniem kwoty maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi:

  • 620,37 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 
  • 465,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 527,35 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Wyjątek stanowi renta socjalna, która zostanie zawieszona po przekroczeniu progu 3618,30 zł brutto przychodu.

Dorabianie na emeryturze i rencie od 1 grudnia br. może odbywać się w powiększonym wymiarze, ponieważ doszło do wzrostu poziomu kwoty miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów