0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pamiętaj złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS – termin upływa 30 listopada

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Płatnicy z określonych w Tarczy antykryzysowej 5.0 branż mają prawo skorzystać z umorzenia składek ZUS za okres lipca, sierpnia i września. Przedsiębiorcy ci jednak oprócz spełnienia odpowiednich warunków zobligowani są również do złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS za ww. okresy. Termin na jego złożenie mija już w najbliższy poniedziałek, czyli 30 listopada 2020 roku!

Zwolnienie ze składek ZUS – dla kogo?

Tarcza antykryzysowa 5.0 umożliwiła określonej grupie pracodawców skorzystanie z ulgi – zwolnienie ze składek ZUS za okres od lipca do września br. Skorzystać z tej formy wsparcia mogą firmy, w których rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest kodem:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych;
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dodatkowo umorzenie składek przysługuje tylko tym firmom, które zostały zarejestrowane przed 30 czerwca 2020 roku.

Głównym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS jest osiągnięcie przychodu z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa się wniosek o zwolnienie, niższego o co najmniej 75% w stosunku do przychodu, który uzyskało się w tym samym miesiącu w 2019 r.

Przedsiębiorca ubiegający się o umorzenie nie mógł zapomnieć również o obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych za miesiące, za które ubiegać się będzie o zwolnienie, najpóźniej do 31 października br.

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie ze składek ZUS nie musiał składać deklaracji rozliczeniowych za okres objęty ulgą, jeżeli w świetle przepisów zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Ostatnim, ale jakże kluczowym warunkiem do spełniania dla przedsiębiorców ubiegającego się o zwolnienie z ZUS, jest złożenie wniosku o przyznanie omawianej ulgi.

Wniosek o zwolnienie z ZUS (wniosek RDZ-B) przedsiębiorca może złożyć za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Termin na złożenie wniosku RDZ-B uprawniającego do zwolnienia ze składek ZUS za okres od lipca do września br. mija 30 listopada 2020 roku.

Już niedługo minie okres, w którym przedsiębiorcy spełniający odpowiednie warunki mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, dlatego przypominamy o zbliżających się terminach.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów