0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - zasady prowadzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, sprzedaż powinna być ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, spora grupa przedsiębiorców może korzystać ze zwolnienia z rejestrowania sprzedaży na takim urządzeniu. Fakt występowania zwolnień nie oznacza jednak, że obowiązek rejestrowania sprzedaży został zniesiony całkowicie. Warto zatem odpowiedzieć na pytanie, jak ewidencjonować tzw. przychód bezrachunkowy w sytuacji, kiedy sprzedawca korzysta ze zwolnienia z kasy, a klient nie żąda rachunku lub faktury? Sprawdź jak powinna wyglądać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej!

Ewidencjonowanie sprzedaży bezrachunkowej zależeć będzie w tym przypadku od jej charakteru, a dokładniej - czy będzie to sprzedaż stacjonarna czy wysyłkowa.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - sprzedaż stacjonarna

Sprzedawca handlujący w sklepie stacjonarnym (na straganie), bądź prowadzący sprzedaż wysyłkową z dopuszczeniem zapłaty gotówkowej, w przypadku korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, powinien prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Taka ewidencja powinna mieć postać broszury – być na stałe spięta – choć przepisy nie określają jej dokładnego wzoru.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna zawierać następujące elementy:

  • ponumerowane strony;
  • datę uzyskania przychodu;
  • wartość przychodu brutto;
  • liczbę porządkową wpisów;
  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.

Należy pamiętać, że czynni podatnicy VAT, dokonujący sprzedaży o różnych stawkach VAT, powinni wyróżniać w ewidencji poszczególne stawki w taki sposób, aby można było wyliczyć prawidłowe wartości podatku VAT.

Lp.

Data

Stawka VAT

Kwota przychodu bezrachunkowego

Opis/Uwagi 

1.

    

2.

    

3.

    
 

Suma przychodu z danego dnia:

....................

Numer wpisu w KPiR:

.....................

Prowadząc ewidencję sprzedaży bezrachunkowej należy pamiętać, że nie należy w niej ujmować sprzedaży udokumentowanej rachunkiem lub fakturą.

Sprzedawca powinien zawsze posiadać ewidencję sprzedaży w miejscu dokonywania sprzedaży. Pod koniec dnia jego obowiązkiem jest wprowadzenie przychodu dnia do księgi przychodów i rozchodów – kolumna 7: sprzedaż towarów i usług – w formie jednej zsumowanej pozycji. Jeśli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, wówczas dopuszczalne jest zaksięgowanie przychodów z dziennej ewidencji na koniec miesiąca.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej a sprzedaż wysyłkowa

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wysyłkową, zaś przychody z jej tytułu otrzymuje za pośrednictwem konta bankowego, wówczas podstawowym dokumentem ewidencji sprzedaży będzie wyciąg bankowy. Trzeba podkreślić, że z przelewów otrzymywanych przez klientów powinno wynikać, jakiej transakcji one dotyczą. W przypadku niemożności zidentyfikowania, której sprzedaży dotyczy przelew zachodzi obowiązek podatkowego prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży, podobnie jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej.

Ze względu na rozwój nowych technologii, coraz więcej przedsiębiorców korzysta z płatności elektronicznych w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Ze względu na brak szczegółowych danych na wyciągu bankowym, dokument ten przestaje być podstawą księgowania przychodu. W praktyce przedsiębiorcy, aby uniknąć tych niedogodności, dodrukowują szczegółowe wyciągi transakcji bezpośrednio z serwisu zajmującego się płatnością elektroniczną, a następnie podpinają do wyciągu z konta firmowego. Okazuje się, że tego rodzaju praktyki nie są do końca zgodne z obowiązującymi przepisami. Chodzi bowiem o wyciąg z konta bankowego lub z rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, natomiast elektroniczne systemy płatności nie są zaliczane do banków. I choć w dalszym ciągu przepisy te nie zostały zmienione, to organy skarbowe coraz częściej uwzględniają stosowanie tej praktyki.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w JPK V7

Od 1 października 2020 roku deklaracja VAT oraz JPK VAT zostały zastąpione nową strukturą pliku tzw. JPK V7. Wprowadzenie nowej struktury wiąże się dla czynnych podatników VAT z obowiązkiem wykazywania dodatkowych oznaczeń i symboli. Jednym z nim jest oznaczenie WEW, które należy stosować dla dokumentów wewnętrznych innych niż faktury, na podstawie których zmianie ulega podstawa opodatkowania VAT (in plus jak również in minus). Oznacza to, że przychód wykazywany w JPK V7 na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy oznaczać WEW.

Księgowanie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w wFirma.pl

W celu zaksięgowania przychodu wynikającego z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY, a następnie z górnego menu wybrać DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W wyświetlonym oknie należy wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA oraz uzupełnić wartości przychodu na podstawie sporządzonej ewidencji. Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać opcję WEW. 

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - księgowanie

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów