Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencjonowanie przychodów w KPiR

Ewidencjonowanie przychodów w KPiRZanim skupimy się na ewidencji przychodów w KPiR, warto na początek wyjaśnić, czym jest rzeczony przychód. Przychód to: kwoty należne z tytułu wykonywanej działalności, choćby nie zostały nam zapłacone. (art. 14 ust 1 ustawy o PIT). Tak więc według tego artykułu, w przychody wliczane są wszystkie rachunki bądź faktury, które podatnik wystawił - niezależnie od tego, czy faktycznie otrzymał za nie zapłatę. Dlatego jeśli odbiorca usługi czy towaru będzie zwlekać z zapłatą, a przedsiębiorca ostatecznie np. podaruje mu ten dług, kwota i tak musi zostać uwzględniona w przychodach.

Przyjmując zaliczkę, podatnik nie jest zobowiązany do wliczenia jej do dochodów. Prawo cywilne określiło, że zaliczka staje się faktyczna dopiero wtedy, kiedy towar zostanie dostarczony a usługa wykonana.

Dla kogo KPiR?

Podatnicy, którzy muszą prowadzić księgę przychodów i rozchodów, to ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych i liniowych. Jeżeli przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia KPiR, powinien założyć ją z dniem rozpoczęcia działalności lub 1 stycznia nowego roku podatkowego, jeżeli zmienia formę rozliczenia. KPiR można prowadzić osobiście lub zlecić to do biura rachunkowego albo księgowej.

Najważniejsze to pamiętać, żeby księga była prowadzona rzetelnie i przejrzyście. Pomocne są w tym specjalne programy komputerowe, ale jeśli podatnik chce prowadzić księgę w formie papierowej, kupi ją w każdym sklepie z akcesoriami biurowymi. Każda kolumna w tabeli jest dokładnie opisana. Jednak dla wielu osób, które rozpoczynają swoją przygodę z KPiR, mogą być mylące. Często zdarza się to w przypadku kolumny 7 (kwota przychodów) i 8 (kwota pozostałych przychodów). Jak rozróżnić kwoty przychodów do obu kolumn?

Ewidencja przychodów a VAT

Wszystkie wynagrodzenia, które podatnik otrzymuje z operacji podstawowych, które ujął w CEIDG-1, są przychodem. Umieszcza je w kolumnie 7 księgi. Oczywiście każda czynność powinna zostać udokumentowana. W jaki sposób zewidencjonować przychód? Zależy to głównie od tego, czy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, czy nie.

Zacznijmy od tego, który przedsiębiorca w ogóle może zostać zwolniony z podatku VAT. Lista jest bardzo długa, a także uległa zmianie w 2014 roku, więc warto odświeżyć swoje informacje. Jednak zwolnionych można podzielić na dwie grupy:

  • korzystających ze zwolnienia przedmiotowego,
  • korzystających ze zwolnienia podmiotowego.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego, to ci, którzy wykonują zawody zwolnione z podatku – cała listę można znaleźć w art. 43 ustawy o VAT. Oni nie mają wyjścia i po prostu nie mogą zostać vatowcami. Są to np. lekarze albo lektorzy języków obcych.

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego to przedsiębiorcy, którzy np. mają na tyle niskie obroty, że nie muszą rozliczać z tego podatku. Co dokładnie oznaczają te „niskie obroty”? Mowa tu o przychodzie, który nie przekracza 150 tys. złotych rocznie.

W tym wypadku to już sam podatnik musi zdecydować, czy chce zrezygnować z VAT czy nie. Z jednej strony może się wydawać, że jest to bardzo korzystna forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Jednak jeśli podatnik prowadzi biznes, który wymaga wielu zakupów, może się okazać, że bardziej opłacalne dla niego będzie zostanie vatowcem.

Ewidencjonowanie przychodów w KPiR a zwolnienie z VAT

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT na zasadzie zwolnienia podmiotowego, mają klika sposobów prowadzenia ewidencji przychodów w KPiR. W zależności od tego, co jest bardziej opłacalne dla podatnika – może on prowadzić ewidencję sprzedaży- dzienną lub miesięczną. Ponad to sprzedaż może być dokumentowana fakturami. W tym przypadku nie ma podziału na kwoty brutto i netto.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego również muszą prowadzić ewidencję przychodów, dla celów podatku dochodowego.