0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa księga przychodów i rozchodów - elektroniczna KPiR w 2020 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W procesie prac legislacyjnych pojawił się nowy projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Co niosą za sobą nowe przepisy? Jakie zmiany wprowadza nowa księga przychodów i rozchodów?

Księgi elektroniczne czyli elektroniczna KPiR 

Elektroniczne prowadzenie KPiR jest już możliwie od wielu lat natomiast obecny projekt zmian zakłada nałożenie wymogu na system, w którym prowadzona jest elektroniczna księga przychodów i rozchodów, by pozwalała na utworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną przez Ministra Finansów. Co to w praktyce oznacza? W praktyce warunkiem uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, będzie posiadanie przez system księgowy funkcji generowania JPK_KPIR

W systemie wfirma.pl już dziś możliwe jest prowadzenie KPIR w postaci elektronicznej jak i generowanie pliku JPK_KPIR. W celu sporządzenia struktury jednolitego pliku kontrolnego księgi przychodów i rozchodów wystarczy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_PKPIR. 

 

jpk_kpir

Likwidacja ewidencji wyposażenia 

Zmiany mają również objąć likwidację niektórych wymogów jak prowadzenie ewidencji wyposażenia dla majątku, którego wartość nie przekracza 1.500 zł. Nie oznacza to jednak, że podatnik nie będzie ewidencjonował środków trwałych - ta ewidencja, która obejmuje składniki majątku o wartości powyżej 10.000 zł wciąż pozostaje jako obowiązkowa. 

Jeżeli przepisy w obecnym brzmieniu wejdą w życie od stycznia 2020 roku nie będzie również konieczności prowadzenia kart pracowników. 

 

Przedsiębiorstwo w spadku Księga przychodów i rozchodów

Nowe przepisy przynoszą także dostosowanie obecnego wzoru do zmian jakie weszły w życie i które dotyczą przedsiębiorstwa w spadku nakładając na takie przedsiębiorstwa obowiązek prowadzenia kpir. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów