0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fotowoltaika w firmie – ewidencja energii elektrycznej i pozostałe obowiązki

Wielkość tekstu:

W ostatnich latach w Polsce coraz liczniej pojawiają się panele fotowoltaiczne. Montują je zarówno firmy, jak i osoby fizyczne w celu zmniejszenia ilości kupowanej energii, a co za tym idzie - ograniczenia rachunków za prąd.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że panele fotowoltaiczne w firmie to nie tylko oszczędność kosztów energii elektrycznej, ale niestety też liczne obowiązki, które należy wypełnić.
O czym musisz pamiętać?

Czy Twoja firma zapłaci podatek akcyzowy?

Jeżeli zużywasz wyprodukowaną przez siebie energię na własne potrzeby – stajesz się podatnikiem podatku akcyzowego. Nawet, jeżeli nie odsprzedajesz jej dalej, tylko zużywasz w całości. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest bowiem m.in. „zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię”.

Nie oznacza to jednak od razu konieczności zapłaty podatku akcyzowego.

Możesz skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1178) zgodnie, z którym zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Czy musisz dokonać zgłoszenia rejestracyjnego?

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych nie dotyczy podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty. Warunkiem jest zapłacenie w należnej wysokości akcyzy od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii.

W praktyce nie musisz jednak płacić podatku – możesz skorzystać ze zwolnienia w zapłacie akcyzy i jednocześnie nie dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego.

Kiedy musisz składać deklarację dla podatku akcyzowego?

Jeżeli Twoja firma korzysta ze zwolnienia w zapłacie podatku akcyzowego, o którym mowa powyżej – jest zobowiązana do składania deklaracji podatkowych AKC-KZ za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Np. do 25-ego maja 2023 roku za okres styczeń – marzec 2023 r. 

Kwartalna deklaracja dotyczy jedynie podatników, którzy korzystają ze zwolnienia w akcyzie. Jeżeli Twoja firma nie spełnia kryteriów uprawniających do zwolnienia z podatku – składa deklaracje miesięczne. 

Od lipca 2021 roku deklaracja jest składana wyłącznie w formie elektronicznej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku składania deklaracji.

Obowiązki nałożone na firmę pokazuje poniższy schemat:

Ewidencja energii elektrycznej – kogo dotyczy?

Jedną z najczęściej spotykanych sytuacji jest ta, kiedy podmiot gospodarczy wytwarza energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych i część tej energii wykorzystuje na własne potrzeby, a resztę odsprzedaje. Firma taka ma obowiązek prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z artykułu 138h ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym.

Ewidencję energii elektrycznej muszą prowadzić podmioty, które:

 1. dokonują sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu,

 2. dokonują dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej,

 3. zużywają energię elektryczną i posiadają koncesję na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

 4. zużywają energię elektryczną na własne potrzeby i nie posiadają koncesji, o której mowa w punkcie wyżej.

Zwolnione z prowadzenia ewidencji są podmioty:

 1. produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez te podmioty,

 2. osoby fizyczne produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW

- pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. 

Co ważne - powyższy przepis zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa.

Jeżeli Twoja firma produkuje energię i nie zużywa jej w całości na własne potrzeby, tylko odsprzedaje - jest zobligowana do prowadzenia ewidencji. 

Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii (czyli nie ma możliwości oddawania nadwyżek), lecz jest w całości zużywana przez podmiot, który ją wyprodukował.

Poniższy schemat pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, czy Twoja firma ma obowiązek prowadzenia ewidencji energii elektrycznej:

Elektroniczna ewidencja energii elektrycznej

Do końca 2022 roku firmy miały wybór, czy będą prowadzić ewidencję w formie papierowej, czy elektronicznej. Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie podmioty są zobligowane do posiadania ewidencji elektronicznej. 

Wymogi, jakie powinna spełniać elektroniczna ewidencja wskazane są w rozporządzeniu w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy:

Do prowadzenia dokumentacji może być wykorzystywany więcej niż jeden program komputerowy.

Dokumentacja jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych, identyfikację osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) umożliwiała wygenerowanie i wydruk, w porządku chronologicznym wpisów, raportów i zestawień

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Podmiot prowadzący dokumentację przechowuje kopię dokumentacji zapisaną na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

Powyższe wymogi sprawiają, że Microsoft Office i

 arkusz kalkulacyjny Excel nie jest odpowiednim narzędziem do prowadzenie ewidencji. 

Chociaż wydawałoby się, że prosta tabela w Excelu nadawałaby się tutaj idealnie.

Uwaga! Prowadzenie ewidencji akcyzowej w innej formie niż wymagana może narazić zarząd firmy na kary za wykroczenie skarbowe.

Co zatem powinna zrobić firma, która produkuje i odsprzedaje część wytworzonej przez siebie energii? 

Aplikacja do elektronicznej ewidencji energii elektrycznej

Aby prawidłowo wypełnić wymagania dotyczące elektronicznej ewidencji energii elektrycznej należy skorzystać z odpowiedniego programu. Dostępne są zaawansowane narzędzia do ewidencji wyrobów akcyzowych – np. suszu tytoniowego, napoi alkoholowych, oleju opałowego, gazu. Zakres wymaganych informacji dla każdego wyrobu akcyzowego jest szeroki, przez co programy te mają wiele opcji, mogą być mało intuicyjne i kosztowne. 

Jeżeli jedynym produktem akcyzowym Twojej firmy jest energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne i nie potrzebujesz rozbudowanych programów – mamy dla Ciebie proste i tanie rozwiązanie. 

Sprawdź aplikację do ewidencji energii

Skorzystaj z aplikacji do elektronicznej ewidencji energii elektrycznej przygotowanej przez nas z myślą o firmach, które chcą szybko i tanio wypełnić obowiązki związane z korzystaniem z fotowoltaiki. 

W aplikacji do ewidencji:

 1. wpiszesz wyprodukowaną i odsprzedaną do sieci ilość energii,

 2. wygenerujesz kwartalne podsumowanie i z łatwością wypełnisz deklarację AKC-KZ,

 3. sporządzisz dowolne zestawienie wprowadzonych wcześniej danych na potrzeby ewentualnej kontroli.

Nasza aplikacja do ewidencji energii spełnia wszystkie wymogi nałożone przez Ustawę o podatku akcyzowym oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej aplikacji?

 • Aplikację udostępniamy w formie miesięcznej subskrypcji za niewielką opłatą,

 • Nie ponosisz żadnej opłaty wstępnej, 

 • Nie przechodzisz żadnego wdrożenia – aplikacja jest intuicyjna,

 • Nie podpisujesz z nami żadnej umowy - jeżeli nie będziesz dłużej potrzebował aplikacji – po prostu nie opłacisz subskrypcji za kolejny okres,

 • To my dbamy o to, by ewidencja była zawsze aktualna i dostosowujemy ją do zmian w prawie. Zgodność z obowiązującymi przepisami została potwierdzona przez Kancelarię Prawną RPMS Staniszewski & Wspólnicy,

 • Ty dbasz tylko o to, by dane firmy i wprowadzone ilości były zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Jeżeli zastanawiasz się czy nasza aplikacja jest dla Ciebie, skorzystaj z 10-dniowego darmowego dostępu i sprawdź, jak działa aplikacja do ewidencji energii.

Więcej rozwiązań dla firm znajdziesz na naszej stronie https://portabo.pl/
Tworzymy pliki w Excelu i programy wspierające Przedsiębiorców w codziennej pracy.
Sprawdź nasze gotowe rozwiązania albo zapytaj o narzędzia dostosowane idealnie do Twoich potrzeb.
Pomożemy Ci zautomatyzować działania i zaoszczędzić czas.

Artykuł sponsorowany

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów