0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o zadłużeniu w ZUS-ie od teraz udostępniana na PUE ZUS!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ciężkie czasy nadeszły nie tylko dla polskich przedsiębiorców dotkniętych COVID-19 – również ZUS zaczął odczuwać skutki epidemii. Presja finansowa skłoniła tę instytucję do rozpoczęcia szeroko zakrojonej akcji informacyjnej. Płatnicy składek ubezpieczeniowych powinni zacząć monitorować swoje konta na PUE ZUS, ponieważ może tam zostać zamieszczona informacja o zadłużeniu w ZUS-ie. Jak wskazuje na to sam ZUS, blisko 400 tys. płatników powinno spodziewać się otrzymania takiej informacji.

Informacja o zadłużeniu w ZUS-ie

Każdy płatnik składek posiadający aktywne konto na portalu PUE ZUS ma możliwość zweryfikowania, czy została na nim umieszczona informacja o zadłużeniu w ZUS-ie. Zgodnie z danymi przekazanymi przez tę instytucję stan zadłużenia płatników został wykazany na dzień 31 października 2020 roku, a to znaczy, że określone w podsumowaniu zadłużenie powinno zostać opłacone do 30 listopada 2020 roku.

Skutkami powstania zadłużenia w ZUS-ie jest konieczność zapłacenia odsetek od wykazanej kwoty. W celu obliczenia kwoty odsetek ustawowych można skorzystać z kalkulatora.

W przypadku gdy płatnik składek spłaci swoje zobowiązanie wobec ZUS-u, ale jednocześnie będzie miał wątpliwości co do kwoty należności wskazanej w informacji wygenerowanej przez ZUS, wówczas może sprawdzić aktualny stan rozliczeń PUE ZUS w zakładce PANEL PŁATNIKA » SALDA BIEŻĄCE.

Informacja o zadłużeniu w ZUS-ie opiewająca na duże kwoty

Jak wskazuje na to sam ZUS, niewielkie zadłużenie płatnik składek może uiścić wraz z rozliczeniem za bieżące okresy. Do kwoty zaległości należy doliczyć odsetki, chyba że kwota ta nie przekracza 6,60 zł – wtedy płatnik zwolniony jest z ich uiszczania.

Co natomiast w przypadku, gdy informacja o zadłużeniu w ZUS-ie wskazuje na znaczne kwoty niedopłaty? Płatnik składek ma możliwość wnioskować w ZUS-ie o rozłożenie zadłużenia na raty poprzez wystosowanie odpowiedniego wniosku.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii w razie wątpliwości co do procesu wnioskowania o rozłożenie na raty zadłużenia petent ZUS-u ma możliwość umówić się na spotkanie online poprzez e-wizytę. Doradcy pomogą w przejściu przez ten trudny okres.

Informacja o zadłużeniu w ZUS-ie dla wielu nie będzie zaskoczeniem, ale zapewne niejedna osoba zdziwi się, iż posiada jakieś zaległości. Im szybciej płatnik zaopiekuje się tym tematem, tym lepiej, ponieważ dłużnicy ZUS-u mogą spotkać się z przykrymi konsekwencjami.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów