0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście z ZUS na KRUS - jak to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na pewno niejeden przedsiębiorca zastanawia się, jak obniżyć odprowadzane przez niego składki do ZUS. Rozwiązaniem może być przejście z ZUS na KRUS, gdzie składki są kilkukrotnie niższe. Jednak czy każdy może to zrobić? Otóż nie jest to takie proste. O tym przeczytasz w artykule.

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, z tym że nowego przedsiębiorcę, przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, obowiązują składki preferencyjne.

W poniżej tabeli przedstawione są składki tzw. "Dużego ZUS", czyli w okresie kiedy przedsiębiorca nie korzysta z żadnych ulg. Podstaw składek społecznych wynosi 4  694,40 zł.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2024 roku 

Rodzaj ubezpieczenia

Kwota

społeczne

emerytalne

916,35 zł

rentowe

375,55 zł

chorobowe

115,01 zł

wypadkowe

78,40 zł

zdrowotne

zależy od formy opodatkowania

Fundusz Pracy

115,01 zł


RAZEM

1 600,32 zł

Składki KRUS

Z kolei składka w KRUS przedsiębiorcy, który jest rolnikiem, wynosi w I kwartale 2024 roku minimum 203,00 zł miesięcznie w tym:

 • 143,00 zł - ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • 60,00 zł - ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie.

Składka w KRUS płatna jest raz na kwartał i wynosi 609,00 zł.

Co istotne, przedsiębiorcy będący rolnikami zwolnieni są z opłacania składki na Fundusz Pracy, natomiast ci rolnicy, którzy posiadają mniej niż 6 hektarów gruntu, zwolnieni są również z opłacania składki zdrowotnej. Wówczas składka zdrowotna opłacana jest z budżetu państwa.

Składki społeczne przedsiębiorcy w ZUS wynosi 1 600,32 zł lub dla nowych przedsiębiorców 402,65 zł miesięcznie. Z kolei rolnik ubezpieczony w KRUS musi płacić miesięcznie 203 zł.

Jak widać, składki w KRUS mogą być kuszące dla przedsiębiorców. Nic dziwnego, że wielu z nich zastanawia się, czy przejście z ZUS na KRUS jest możliwe.

Przejście z ZUS na KRUS - jak to zrobić?

Aby było możliwe przejście z ZUS na KRUS, należy spełnić pewne warunki.

 1. Przede wszystkim należy posiadać na własność minimum 1 hektar gruntu rolnego, przy czym nie wystarczy kupienie jakiegokolwiek hektara ziemi rolnej, istotna jest klasa gruntu.
 2. Następnie konieczne jest wyrejestrowanie prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem z ZUS.
 3. Należy zgłosić się do KRUS.
 4. Po zgłoszeniu się do KRUS przyszły przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata i opłacać składkę, która dla rolnika niebędącego jeszcze przedsiębiorcą jest niższa.
 5. Dodatkowo przez okres 3 lat nie można prowadzić działalności gospodarczej i być zatrudnionym jako pracownik etatowy. Dopuszczalne jest jedynie zatrudnienie w ramach umowy o dzieło, która nie jest oskładkowana.

Po spełnieniu tych warunków będzie można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie wymagała zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS. Od tego momentu składka w KRUS będzie wynosiła 168 zł miesięcznie.

Przejście z ZUS na KRUS - i co dalej?

Aby przedsiębiorca, któremu udało się przejście z ZUS na KRUS, mógł nadal podlegać pod KRUS, musi:

 • w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS,
 • prowadzić działalność rolniczą lub pracować w gospodarstwie rolnym wynoszącym co najmniej 1 hektar

oraz nie może:

 • być pracownikiem i pozostawać w stosunku służbowym,
 • mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź też do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

a kwota należnego podatku dochodowego za rok poprzedni od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty granicznej (art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Kto może podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

Poza rolnikiem do ubezpieczenia w KRUS można również zgłosić domownika rolnika, przy czym takim domownikiem jest osoba, która:

 • ukończyła 16 r.ż.,
 • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego bądź też w bliskim sąsiedztwie,
 • pracuje w gospodarstwie  rolnym danego rolnika i nie jest związana z nim stosunkiem pracy.

Ubezpieczeniu w KRUS podlegają również ci przedsiębiorcy, którzy przeznaczyli swoje grunty rolne do zalesienia.

Emerytura z KRUS

Aby rolnik mógł ubiegać się o emeryturę z KRUS, konieczne jest opłacanie składki w KRUS przez co najmniej 25 lat oraz osiągnięcie wieku określonego w ustaw. Próg jest identyczny, jak w przypadku świadczeń z ZUS i wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn. Ubezpieczony rolnik ma możliwość przejścia na emeryturę wcześniej, niż wskazano wyżej. Aby takie świadczenie zostało przyznane konieczne jest spełnienie trzech warunków.

Jak widać, możliwe jest przejście z ZUS na KRUS, przy czym konieczne jest spełnienie pewnych dość wymagających warunków. Dodatkowo po przejściu na KRUS nadal należy spełniać określone warunki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów