0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-11 - wysyłka deklaracji i obowiązujące terminy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozliczenia podatkowe, dokumenty informacyjne i inne urzędowe formalności dokonywane tradycyjną drogą pocztową odchodzą już w niepamięć. Pracodawcy są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-11 w formie elektronicznej. Dowiedź się czym jest PIT-11 i w jakim terminie należy go złożyć!

Podatek dochodowy w Polsce

Każda osoba fizyczna, osiągająca przychody z działalności gospodarczej, etatu czy też umów o charakterze cywilnoprawnym, jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego. Jest on jednym z głównych źródeł finansowania budżetu państwa. Warto zaznaczyć, że od 2022 r. dochód w wysokości 30 000 zł przy formie opodatkowania według zasad ogólnych to tzw. kwota wolna od podatku, którą uwzględnia się w ostatecznym zeznaniu rocznym.

Osoby, których dochód w 2023 r. nie przekroczył 30 000 zł w danym roku, nie są jednak zwolnione z obowiązku złożenia zeznania rocznego (PIT-37 lub PIT-36 gdy prowadzony jest etat i działalność) - niezależnie od zwolnienia z płacenia podatku dochodowego nadal należy rozliczyć się z urzędem na odpowiednim formularzu.

Do czego służy PIT-11?

Formularz PIT-11 jest informacją o wysokości uzyskanych przez pracownika dochodów i pobranych zaliczek w danych roku podatkowym. Wystawiany jest przez pracodawcę i co ważne, dokument ten trafia zarówno do rąk pracownika, jak i do jego urzędu skarbowego. Na podstawie otrzymanego PIT-11 podatnicy są w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia rocznego.

Terminy przekazania PIT-11

PIT-11 pracodawcy powinni przekazać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej do ostatniego dnia stycznia. Jeżeli te dni przypadają w weekend, termin złożenia deklaracji PIT-11 przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następującego po obowiązującym terminie. W 2024 roku termin ten przypada na 31 stycznia.

Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika) upływa niezmiennie ostatniego dnia lutego. PIT-11 może być przekazane pracownikowi w formie elektronicznej lub papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Potwierdzony odbiór PIT-11 przez pracownika wraz z wygenerowanym dokumentem należy przechowywać w dokumentacji firmowej.

Wysyłka PIT-11 przez system e-Deklaracje

Do wysyłki deklaracji PIT-11 służy uruchomiony przez Ministerstwo Finansów system e-Deklaracje. Warunkiem jest jednorazowe złożenie formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wysyłając PIT-11 przez Internet, płatnicy otrzymują potwierdzenie, że dokument został poprawnie przekazany. Jest to tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które należy przechowywać dla celów dowodowych.

Wysyłka PIT-11 z systemu wfirma.pl

W szybki i łatwy sposób można także dokonać wysyłki PIT-11 za pomocą systemu wFirma.pl. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki: 

  • KADRY » DEKLARACJE » ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJE

PIT-11 generowanie

Wygenerowaną deklaracje można przesłać do urzędu skarbowego poprzez zaznaczenie jej w zakładce KADRY » DEKLARACJE i wybrać z górnego menu opcję WYŚLIJ / EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US ALBO ZUS.

PIT-11 wysyłka deklaracji

Deklaracje można wysłać za pomocą kwoty przychodu bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

Po dokonaniu wysyłki i potwierdzeniu jej odbioru można pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) i przechowywać w dokumentacji firmowej dla celów dowodowych.

Co ważne system wFirma umożliwia wysyłkę PIT 11 bezpośrednio do pracownika o czy szczegółowo można przeczytać Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników.

Nowoczesne rozwiązania online, umożliwiają przedsiębiorcą w szybki i sprawny sposób wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do US oraz pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów