0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy wyrejestrować z ZUS członka rodziny pracownika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wyrejestrowanie członków rodziny z ZUS - kiedy?

Obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej ciąży na płatniku składek.

Kwestię takiego wyrejestrowania reguluje art. 76a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten informuje, że osoba, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, a także zgłosiła do funduszu członków rodziny, zobowiązana jest do poinformowania podmiotu właściwego do dokonania wyrejestrowania o zaistniałych okolicznościach, które powodują konieczność ich wyrejestrowania z wymienionego ubezpieczenia.

Mowa tutaj o sytuacjach, gdy:

  • ubezpieczony, który zgłosił członka rodziny został wyrejestrowany,
  • członek rodziny pobierający naukę ukończył 26 lat (pod warunkiem, że nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),
  • pełnoletni członek rodziny zakończył naukę,
  • członek rodziny uzyskał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. w przypadku podjęcia pracy, uzyskania statutu bezrobotnego lub rozpoczęcia działalności).

Wyrejestrowanie z ZUS - formularz ZUS ZCNA

Do obowiązku płatnika składek należy sporządzenie i przekazanie do ZUS zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego. Służy do tego formularz ZUS ZCNA, który należy złożyć w terminie 7 dni od:

  • dnia, w którym ustały uprawnienia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (w trakcie okresu, w którym ubezpieczony jest zgłoszony do ubezpieczenia przez danego płatnika),
  • dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego (przez danego płatnika).

Członkowie rodziny ubezpieczonego, mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jeszcze przez okres 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów