0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola trzeźwości już możliwa. Nowe uprawnienia pracodawców!

Wielkość tekstu:

Dotychczas kontrola trzeźwości pracowników była mocno ograniczona i pracodawcy mieli na ogół związane ręce w tym zakresie. 21 lutego weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca możliwość kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Kontrola trzeźwości w firmie 

Zgodnie z nowym prawem, tj. art. 22 (1c) § 1 Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób bądź ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. W myśl § 2 nie może ona naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Oznacza to, że kontrola trzeźwości powinna odbywać się przede wszystkim bez udziału osób trzecich i być przeprowadzona w dyskretny sposób. Warto pamiętać, że wprowadzenie kontroli w zakładzie pracy wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym wdrożenia procedur wykonywania badania. Pracodawcy powinni więc przygotować zasady kontroli trzeźwości w swoich firmach zanim zaczną działania. 

Jeżeli pracodawca stwierdzi, że pracownik jest nietrzeźwy, nie będzie go mógł dopuścić do pracy. 

Jakie kary za nietrzeźwość?

Pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje, jeśli w wyniku badania stwierdzi, że pracownik jest nietrzeźwy. Przede wszystkim musi poinformować pracownika, którego nie dopuścił do pracy, co jest tego powodem.

Decyzja o tym, czy i jakie konsekwencje zastosować wobec nietrzeźwego pracownika, należy do pracodawcy. Do najłagodniejszych kar należy zakwalifikować karę upomnienia bądź nagany. Bardziej dotkliwą może okazać się kara pieniężna. Najbardziej przykrą konsekwencją byłaby utrata pracy w wyniku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. 

Nowe przepisy pozawalają na sprawdzanie zarówno alkoholu, jak i narkotyków. Pracodawca może wprowadzić kontrolę pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracownika, ochrony życia i zdrowia innych osób oraz ochrony mienia.

Zasady kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na spożycie innych środków działających podobnie do alkoholu trzeba ustalić w wewnętrznych regulacjach. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów