0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki pracodawcy na koniec lutego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jutro ostatni dzień lutego. Jest to bardzo ważny termin dla każdego podmiotu, który zatrudnia pracowników. Jakie są kluczowe obowiązki pracodawcy na koniec lutego? Dowiedz się, o czym nie możesz zapomnieć!

Deklaracje PIT-11

Jednym z kluczowych obowiązków nakładanych na pracodawcę co roku jest wystawienie deklaracji PIT-11 każdemu pracownikowi. Termin złożenia ich w urzędzie skarbowym minął już 31 stycznia, ale czas na przekazanie tego dokumentu pracownikom w 2023 roku upływa 28 lutego.

Szczegółowe informacje na temat przekazywania podatnikom informacji PIT-11 podaliśmy w artykule: PIT-11 w 2023 roku – terminy i sposoby przesyłania formularzy

Deklaracja IFT-1R

O ile pracodawcy pamiętają o złożeniu PIT-11, to IFT-1R nie jest już tak popularne. Jest to deklaracja, jaką należy wysłać do urzędu skarbowego za osoby będące nierezydentami podatkowymi, za które został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy. Tę deklarację należy wysłać do US oraz dostarczyć podatnikowi w tym samym terminie – do końca lutego.

Więcej o sporządzeniu i wysyłce deklaracji IFT-1R można przeczytać w opracowaniu: Informacja IFT-1/IFT-1R – do czego służy i kiedy należy złożyć?

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Oprócz deklaracji podatkowych do 28 lutego pracodawca jest zobligowany do przekazania pracownikowi informacji na temat zapłaconych za niego składek w poprzednim roku kalendarzowym. Tu nie ma potrzeby przekazywania go dodatkowo do ZUS-u czy innego organu.

O przekazywaniu tego dokumentu pracownikowi oraz danych, jakie należy w nim zawrzeć, piszemy tu: Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika

Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty

Podmiot zatrudniający osoby, które mają prawo do emerytury (oprócz emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) oraz pobierających renty, jest zobowiązany do przekazania do ZUS-u informacji o przychodach, jakie osiągnął ubezpieczony. Oczywiście termin wysyłki tego dokumentu mija również 28 lutego. Ma to związek z limitami dorabiania, po których emeryt czy rencista może mieć zmniejszone lub zawieszone prawo do świadczenia.

O tym, jakie dane zawrzeć w zaświadczeniu i trybie jego złożenia, można przeczytać pod linkiem: Zaświadczenie o przychodach emeryta i rencisty

Cztery kluczowe obowiązki pracodawcy na koniec lutego obejmujące większość płatników są istotne, zakład pracy może bowiem zostać z nich rozliczony podczas ewentualnych kontroli organów skarbowych czy organu rentowego. Aby uniknąć związanych z niedopełnieniem tych formalności kar, należy każdy ze wspomnianych dokumentów wysłać pracownikowi czy odpowiedniemu podmiotowi maksymalnie jutro.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów