0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty transportu przy usłudze Allegro Smart – czy stanowią koszt?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykupiłam na portalu Allegro pakiet Smart (pakiet przesyłek do wykorzystania). Przez tę platformę dokonuję zakupu towarów do firmy. Ostatnio za zakupiony towar otrzymałam fakturę, na której jest wyszczególniony towar oraz usługa transportowa. W związku z posiadanym pakietem Allegro Smart nie poniosłam kosztów przesyłki, jednakże na fakturze zakupu towaru widnieje również pozycja tej opłaty. Czy koszty transportu przy usłudze Allegro Smart mogą stanowić koszt podatkowy oraz czy mogę odliczyć od nich podatek VAT?

Patrycja, Kłodzko

 

Przedsiębiorca, który posiada konto na portalu Allegro, na którym dokonuje firmowych zakupów czy sprzedaży towarów, w związku z nabyciem usługi Allegro Smart otrzymuje fakturę. Jeśli zakupiona usługa będzie służyła wyłącznie do celów firmowych i zostanie dokonana na koncie firmowym, fakturę tę możne on ująć w kosztach uzyskania przychodu. Natomiast jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, a zakup będzie służył działalności opodatkowanej, wówczas może on od zakupu tej usługi odliczyć podatek VAT na zasadach ogólnych.

Jednakże rozliczenie podatkowe komplikuje się, gdy transakcja dokonana przez portal Allegro dotyczy zakupu towarów, które dodatkowo zostały obciążone kosztami transportu, a ich pokrycie odbywa się w ramach pakietu Allegro Smart.

Zgodnie z przepisami kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT. Przy czym ustawodawca w interpretacjach indywidualnych wskazuje, że wydatek poniesiony przez podatnika musi zostać przez niego poniesiony, tj. w ostatecznym rozrachunku wydatek musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią bowiem kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na jego działalność przez osoby inne niż on).

Jedną z przykładowych interpretacji indywidualnych opisujących koszt uzyskania przychodu jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2018 r., o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS.
W związku z powyższym naliczone na fakturze zakupu koszty transportu przy usłudze Allegro Smart nie powinny zostać ujęte w księdze przychodów i rozchodów jako koszt podatkowy.

Inaczej sytuacja wygląda od strony podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT możliwe jest bowiem obniżenie kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary (bądź usługi) wykorzystywane są w działalności opodatkowanej. Przy czym należy mieć na uwadze treść art. 89b ust. 1 ww. ustawy, który wskazuje, że "w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze."

W związku z tym, jeśli podatnik nie zapłacił z własnych środków należności wynikającej z faktury (nawiązując do przykładu podatnika, tj. kosztów transportu, która została pokryta w ramach usługi Allegro Smart), zobowiązany jest on w przypadku ujęcia pełnej wartości podatku VAT w rejestrze VAT zakupów do jej skorygowania, zgodnie z wyżej wymienioną zasadą.

Wykazane na fakturze zakupu koszty transportu przy usłudze Allegro Smart można od razu wyłączyć z ujęcia w rejestrze VAT zakupu poprzez zastosowania uproszczenia polegającego na wykazaniu w nim wartości, która nie obejmuje kosztów transportu.
Warto zauważyć, że kontrahent (sprzedający) udokumentował transakcję prawidłowo, doliczając koszty transportu, mimo że klient przystąpił do usługi Allegro Smart, zobowiązany jest on bowiem wystawić fakturę sprzedaży, która dokumentuje faktyczną czynność wykonywaną na rzecz kupującego i wartość otrzymanej zapłaty. Zatem sprzedawca nie jest zobowiązany do skorygowania wystawionej faktury sprzedaży.

Przykład 1.

Przedsiębiorca posiadający pakiet Allegro Smart dokonał zakupu towaru na portalu Allegro. W związku z tym po dostawie towaru kontrahent wysłał mu fakturę zakupu, na której wyszczególnił koszty transportu (w kwocie 10 złotych netto). Cała wartość faktury opiewała na wartość 200 złotych netto. Jaką wartość podatnik może ująć do kosztów podatkowych?

Do kosztów podatkowych może zostać ujęta wartość 190 złotych, ponieważ koszty transportu przy usłudze Allegro Smart nie zostały bezpośrednio poniesione oraz rozliczone przez przedsiębiorcę.

Reasumując, rozliczając fakturę za zakupione towary na portalu Allegro, na której zostały ujęte koszty transportu przy usłudze Allegro Smart, należy pominąć księgowanie kosztów transportu, wydatek w tej części nie został bowiem pokryty z zasobów majątkowych podatnika. W rezultacie wartość kosztów wysyłki nie powinna być ujęta w rejestrze VAT zakupu oraz w KPiR (w przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów