0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie kosztów dostawy przy sprzedaży wysyłkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową - czyli głównie handlujący w Internecie - mają problemy z rozliczeniem kosztów wysyłki. Koszty wysyłki sprzedający przerzuca zwykle na klienta, ale najpierw sam za nią płaci. I tu pojawia się dylemat: uwzględnić na dokumencie sprzedaży koszt przesyłki czy też nie? I kolejne nurtujące czynnych podatników VAT pytanie: jaką stawkę podatku zastosować, gdy koszt przesyłki jest wyróżniony na fakturze? Poniżej przedstawiamy jak przeprowadzić rozliczanie kosztów dostawy.

Koszt wysyłki ujęty w cenie towaru

Jednym ze stosowanych rozwiązań, na rozliczanie kosztów dostawy jest sprzedawanie towaru w cenie, która uwzględnia koszty jego wysyłki. Wówczas klient otrzymuje dokument sprzedaży z jedną pozycją określającą jedynie zakupiony towar. Ustalając wartość, sprzedawca zaliczył już do ceny towaru koszt jego dostawy do klienta.

Koszt wysyłki jako odrębna pozycja

Innym rozwiązaniem jest ujęcie kosztów wysyłki jako odrębnej pozycji na paragonie/fakturze. Taka forma uwzględniania kosztów pozwala m.in. pogrupować rodzaj kosztów. Natomiast wywołuje trudności w określeniu stawki podatku VAT.

Rozliczanie kosztów dostawy - stawka VAT

  • Korzystanie z usług poczty: Przedsiębiorca korzystający z usług Poczty Polskiej kupuje usługi ze stawką VAT “ZW”. Usługi pocztowe są bowiem na mocy ustawy zwolnione z VAT. Czy zatem przedsiębiorca, uwzględniając na paragonie koszt przesyłki, również stosuje stawkę ZW? Nic bardziej mylnego - stawka ta bowiem jest zarezerwowana tylko dla jednego podmiotu, jakim jest Poczta Polska. Wykazując zatem na dokumencie sprzedaży oddzielną pozycję - koszt wysyłki, należy ją opodatkować stawką właściwą dla sprzedawanego towaru, a nie taką, z jaką przesyłka została przez sprzedawcę zakupiona.
  • Korzystanie z usług kuriera: W przypadku korzystania z usług kuriera przedsiębiorca nabywa usługę transportu towaru do klienta ze stawką 23%. Ale i w tym przypadku, traktując przesyłkę jako oddzielną pozycję na fakturze, powinien ją opodatkować stawką właściwą dla sprzedawanego towaru.

Niezależnie zatem, czy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż wysyłkową będzie wykazywał na fakturze koszt przesyłki, czy też ujmie go w cenie samego towaru, opodatkuje go tą samą stawką VAT co sprzedawany towar. Oznacza to, że rozliczenie kosztów dostawy na dokumencie sprzedażowym jest dowolne i sprzedawca sam może dokonać wyboru metody. 

Kwestię opodatkowania wyjaśniło również samo Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na złożoną w styczniu 2013r. interpelację poselską tłumacząc, iż w przypadku gdy kosztami przesyłki zakupionego towaru obciąża się nabywcę, to należy je uznać, co do zasady, jako element wchodzący w skład świadczenia zasadniczego jakim jest sama sprzedaż wraz z dostawą towaru. Koszt przesyłki będzie zatem stanowił wartość powiększającą podstawę opodatkowania VAT sprzedawanego towaru, a to oznacza że opodatkowany będzie tą samą stawką co sprzedawany towar.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów