0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – najnowsze zmiany

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kolejne zmiany w zakresie przepisów dotyczących podróży służbowych mogą być zaskakujące, dotychczas nie przeprowadzano bowiem aktualizacji stawek. Nieustannie rosnący poziom inflacji zmusił ministerstwo pracy do niedawnej podwyżki diety należnej z tytułu krajowej podróży. Wkrótce ponownie zwiększono kwotę tego świadczenia, tym razem jednak zwaloryzowano także stawki diety w podróży zagranicznej oraz limity noclegowe w poszczególnych państwach. Więcej informacji na ten temat zamieszczamy poniżej w artykule. W poniższym artykule dowiesz się, jak krajowe i zagraniczne podróże służbowe zmieniły się od 1 stycznia 2023 roku.

Przepisy podlegające zmianom oraz podstawa nowelizacji

Zmiany w odniesieniu do stawek diet dotyczą przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dalej jako „rozp. z 29 stycznia 2013 roku”.

Z kolei podstawą zmian jest Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Nowelizacja wchodzi w życie w dwóch terminach – od 29 listopada 2022 roku w przypadku należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych oraz od 1 stycznia 2023 roku – odnośnie do nowej wysokości diety w podróży krajowej.

Dieta w krajowej podróży służbowej – nowa stawka obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku

W ramach nowelizacji zmieniono § 7 ust. 1 rozp. z 29 stycznia 2013 roku, co oznacza podwyższenie kwoty diety w czasie podróży krajowej przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zmiana w tym zakresie wchodzi w życie z 1 stycznia 2023 roku.

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży (§ 7 ust. 1 rozp. z 29 stycznia 2013 roku w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2023 roku).

Ustalanie należności z tytułu diety w krajowej podróży służbowej od 1 stycznia 2023 roku

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

  • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,

  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety (22,50 zł diety), 

  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości (45 zł);

2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

  • do 8 godzin – przysługuje 50% diety (22,50 zł),

  • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości (45 zł). 

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozp. z 29 stycznia 2013 roku kwotę diety w podstawowej wysokości, czyli wynoszącą 45 zł, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  1. śniadanie – 25% diety (11,25 zł);

  2. obiad – 50% diety (22,50 zł);

  3. kolacja – 25% diety (11,25 zł). 

Powyższe zasady zmniejszania diety stosuje się odpowiednio w razie korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej przewidującej wyżywienie (np. śniadania wliczone w cenę noclegu).

Dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia nie przysługuje jednak:

  • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz wówczas, gdy pracownik przebywa w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni i przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu ustalonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem;

  • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Ryczałty w krajowej podróży służbowej – zasady ustalania od 1 stycznia 2023 roku

Zmiana stawki diety w krajowej podróży służbowej oznacza wzrost ryczałtów noclegowych.

Za nocleg w czasie podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety. W konsekwencji limit ryczałtu noclegowego wynosi – od 1 stycznia 2023 roku – 900 zł.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak np. brak odpowiedniej infrastruktury hotelarskiej, pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej wyżej wskazany limit 900 zł. Ryczałt za nocleg jest należny, jeżeli trwa on co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00.

Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku hotelowego, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, czyli 67,50 zł.

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także wówczas, gdy pracodawca uzna, że pracownik dysponuje możliwością codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, czyli 9 zł.

Przepisu tego nie stosuje się jednak, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Zmiany w zakresie diet w zagranicznych podróżach służbowych oraz wysokości limitów noclegowych

Zmiany dotyczące wysokości diet za dobę w podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach weszły w życie 29 listopada 2022 roku. Modyfikacje te polegają na podwyższeniu kwoty wspomnianych diet i na waloryzacji limitów noclegowych.

Korekty w tym zakresie odnoszą się m.in. do takich państw jak: Australia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Poniżej w tabeli zostały zamieszczone aktualnie obowiązujące (po nowelizacji) stawki diet za dobę w podróży zagranicznej oraz wysokość limitu noclegowego w poszczególnych państwach.

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu na nocleg

1

Afganistan

EUR

47

140

2

Albania

EUR

41

120

3

Algieria

EUR

50

200

4

Andora

EUR

50

200

5

Angola

USD

61

180

6

Arabia Saudyjska

EUR

50

200

7

Argentyna

USD

50

150

8

Armenia

EUR

42

145

9

Australia

AUD

95

270

10

Austria

EUR

57

150

11

Azerbejdżan

EUR

43

150

12

Bangladesz

USD

50

120

13

Belgia

EUR

55

200

14

Białoruś

EUR

42

130

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

100

16

Brazylia

EUR

43

120

17

Bułgaria

EUR

40

120

18

Chile

USD

60

120

19

Chiny

EUR

55

170

20

Chorwacja

EUR

42

125

21

Cypr

EUR

43

160

22

Czarnogóra

EUR

40

110

23

Czechy

EUR

41

120

24

Dania

DKK

446

1 430

25

Demokratyczna Republika Konga

USD

66

220

26

Egipt

USD

55

150

27

Ekwador

USD

44

110

28

Estonia

EUR

45

110

29

Etiopia

USD

55

300

30

Finlandia

EUR

53

180

31

Francja

EUR

55

200

32

Grecja

EUR

50

160

33

Gruzja

EUR

48

160

34

Hiszpania

EUR

50

200

35

Holandia 

EUR

50

150

36

Indie

EUR

42

210

37

Indonezja

EUR

41

110

38

Irak

USD

60

120

39

Iran

EUR

41

95

40

Irlandia

EUR

52

160

41

Islandia

EUR

56

160

42

Izrael

EUR

70

200

43

Japonia

JPY

7 532

22 000

44

Jemen

USD

48

160

45

Jordania

EUR

50

130

46

Kambodża

USD

45

100

47

Kanada

CAD

71

190

48

Katar

EUR

41

200

49

Kazachstan

EUR

45

155

50

Kenia

EUR

41

150

51

Kirgistan

USD

41

150

52

Kolumbia

USD

49

120

53

Kongo

USD

66

220

54

Korea Południowa

EUR

46

170

55

Korea Północna

EUR

48

170

56

Kostaryka

USD

50

140

57

Kuba

EUR

50

140

58

Kuwejt

EUR

39

200

59

Laos

USD

54

100

60

Liban

USD

57

150

61

Libia

EUR

52

100

62

Liechtenstein

CHF

88

220

63

Litwa

EUR

45

150

64

Luksemburg

EUR

55

200

65

Łotwa

EUR

57

132

66

Macedonia Północna

EUR

43

138

67

Malezja

EUR

41

140

68

Malta

EUR

43

180

69

Maroko

EUR

41

130

70

Meksyk

USD

58

154

71

Mołdawia

EUR

45

94

72

Monako

EUR

55

200

73

Mongolia

EUR

45

154

74

Niemcy

EUR

49

170

75

Nigeria

EUR

46

240

76

Norwegia

NOK

496

1 650

77

Nowa Zelandia

USD

58

180

78

Oman

EUR

40

240

79

Pakistan

EUR

38

200

80

Palestyna

EUR

70

200

81

Panama

USD

52

140

82

Peru

USD

50

150

83

Południowa Afryka

USD

52

275

84

Portugalia

EUR

49

150

85

Rosja

EUR

48

200

86

Rumunia

EUR

42

110

87

San Marino

EUR

53

192

88

Senegal

EUR

44

120

89

Serbia

EUR

40

110

90

Singapur

USD

56

230

91

Słowacja

EUR

47

132

92

Słowenia

EUR

45

143

93

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

USD

59

200

 

– Nowy Jork

 

 

350

 

– Waszyngton

 

 

300

94

Syria

USD

50

150

95

Szwajcaria

CHF

88

220

96

Szwecja

SEK

510

2 000

97

Tadżykistan

EUR

41

140

98

Tajlandia

USD

42

110

99

Tanzania

USD

53

150

100

Tunezja

EUR

37

100

101

Turcja

USD

53

185

102

Turkmenistan

EUR

47

90

103

Ukraina

EUR

41

180

104

Urugwaj

USD

50

80

105

Uzbekistan

EUR

41

140

106

Watykan

EUR

53

192

107

Wenezuela

USD

60

220

108

Węgry

EUR

44

143

109

Wielka Brytania

GBP

45

220

110

Wietnam

USD

53

160

111

Włochy

EUR

53

192

112

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

100

113

Zimbabwe

EUR

39

90

114

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

43

220

115

Państwa inne niż wymienione

w lp.1–114

EUR

41

140

Przy podróżach do:

– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii;

– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg – 250 USD;

– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg – 142 EUR.

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe – najnowsze zmiany. Podsumowanie

W ostatnim czasie to już kolejna zmiana w odniesieniu do wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych. Podwyższono dietę w czasie podróży krajowej, która jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia – nowa wysokość tego świadczenia obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. To nie wszystko, zwaloryzowano bowiem także wysokości diet za dobę w podróży zagranicznej oraz limity noclegowe w poszczególnych państwach – korekty w tym zakresie weszły w życie 29 listopada 2022 roku. Pełny wykaz obowiązujących kwot zawarto w tabeli stanowiącej część niniejszego artykułu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów