0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota zmniejszająca podatek - etat i działalność

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy poza prowadzeniem własnego biznesu pracują na etacie.  W sytuacji, gdy działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych, czyli według tzw. skali podatkowej pojawia się pytanie - jak prawidłowo rozliczyć kwotę zmniejszającą podatek (556, 02 zł w skali roku)?

Z pewnością nie jest możliwe odliczenie jej zarówno w ramach działalności, jak i w ramach etatu.

Będąc zatrudnionym na etacie pracownik wypełnia PIT-2, który uprawnia pracodawcę do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy pracownika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie takie informuje pracodawcę o tym, że jego pracownik:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 updof: z działalności gospodarczej o której mowa w art. 14 lub z najmu lub dzierżawy,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku, gdy w trakcie zatrudnienia pracownik podejmie się prowadzenia działalności gospodarczej, musi o tym poinformować pracodawcę, gdyż odliczenia tej kwoty podatnik może dokonać w ramach jednego z tytułów, przy czym pierwszeństwo zawsze ma działalność gospodarcza.

Stanowisko takie wynika z faktu, że zaliczkę na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych wylicza się zgodnie  art. 27 ustawy o PIT. Wspomniane regulacje prawne nie zezwalają na pominięcie kwoty zmniejszającej podatek, a co za tym idzie, przy takim źródle przychodów podatnik musi ją stosować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów