0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja PIT-40 - PIT roczny rozliczy urząd, a nie pracodawca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2017 był ostatnim rokiem, w którym możliwe było rozliczenie PIT przez pracodawcę. W związku z czym od 2018 roku nastąpiła likwidacja PIT-40 i tym samym nie ma już możliwości skorzystania z rozliczenia PIT przez pracodawcę. Rozliczenie tegoż zeznania rocznego następuje wówczas przez urząd skarbowy. W poniższym artykule wyjaśniamy na jakiej zasadzie od 2019 roku rozliczany będzie PIT przez fiskusa w związku z likwidacją PIT-40.

Do roku 2017 - rozliczenie PIT przez pracodawcę na PIT-40

Do roku 2017 (czyli dla rozliczeń za 2016) możliwe było rozliczenie PIT przez pracodawcę.

Pracodawca (który pobierał zaliczki na podatek w trakcie roku) miał obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia za pracownika, jeśli pracownik do 10 stycznia danego roku złożył u niego PIT-12 informujący o:

  • nieosiąganiu innych dochodów,

  • nieodliczaniu ulg,

  • rozliczaniu się w trybie indywidualnym (bez współmałżonka lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci)

Następnie do końca lutego pracodawca miał obowiązek wysłać sporządzone rozliczenie roczne PIT-40 do urzędu skarbowego oraz do pracownika.

Gdy rozliczenie PIT przez pracodawcę (PIT-40) wskazywało nadpłatę podatku (pobrane zaliczki w trakcie roku były wyższe niż wynikające z zeznania PIT-40), wtedy pracodawca miał obowiązek zaliczyć nadmiarowo pobrany podatek na poczet zaliczki pobieranej za marzec. A gdy po jej pobraniu wciąż była nadpłata, wtedy należało ją zwrócić pracownikowi w gotówce.

Gdy rozliczenie PIT przez pracodawcę (PIT-40) wskazywało niedopłatę podatku (pobrane zaliczki w trakcie roku były niższe niż wynikające z zeznania PIT-40), wtedy dochód pracownika za marzec był pomniejszany o brakującą część podatku (w wyjątkowych sytuacjach można było pomniejszyć dochód za kwiecień).

Likwidacja PIT-40 w 2018 roku - fiskus rozlicza PIT

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wprowadziła zmianę m.in. w zakresie rozliczenia PIT przez pracodawcę, a mówiąc konkretniej, uchyliła obowiązek sporządzania przez nich zeznań rocznych PIT-40 (poprzez wykreślenie art. 37). Od roku 2018 (czyli dla zeznań za 2017) rozliczenie PIT przez pracodawcę zostało zastąpione rozliczeniem PIT przez urząd skarbowy. Dla zeznań rocznych składanych za 2017 rok podatnik, który chciał aby PIT rozliczył fiskus, zobowiązany był wysłać do urzędu wniosek PIT-WZ do 18 kwietnia. Od momentu otrzymania wniosku urząd miał 5 dni, aby sporządzić zeznanie roczne PIT-37. Następnie PIT był akceptowany lub odrzucany przez podatnika.

Likwidacja PIT-40, nie znosi obowiązku wystawiania przez pracodawców informacji o dochodach PIT-11, którą wciąż zobowiązani są sporządzać.

Likwidacja PIT-40 a wejście w 2019 roku usługi Twój e-PIT

W 2019 roku w związku z wejściem usługi "Twój e-PIT" przedsiębiorcy nie muszą składać wniosku PIT-WZ aby rozliczył PIT im fiskus. Wynika to z faktu, że od 2019 roku (dla zeznań za 2018 rok) KAS wypełniła elektroniczne zeznanie roczne za podatnika, które udostępnione zostanie podatnikowi 15 lutego na Portalu Podatkowym. Obecnie dotyczy to rozliczeń na formularzu PIT-37 lub PIT-38. Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie roczne będzie mógł zmodyfikować bądź zaakceptować do 30 kwietnia. Jeśli podatnik samodzielnie nie złożył deklaracji bądź nie dokonał jej akceptacji na Portalu Podatkowym, to 30 kwietnia nastąpi jej automatyczna akceptacja (równoznaczna ze złożeniem zeznania).

Więcej na temat usługi Twój e-PIT w artykule: Usługa Twój e-PIT czyli rozliczenie zeznania rocznego przez urząd.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów