Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja PIT-40 - PIT roczny rozliczy urząd, a nie pracodawca

Rok 2017 był ostatnim rokiem, w którym możliwe było rozliczenie PIT przez pracodawcę. Rok 2018, to likwidacja PIT-40 - nie ma już możliwości skorzystania z rozliczenia PIT przez pracodawcę. Zostało ono zastąpione rozliczeniem PIT przez urząd skarbowy.

Do roku 2017 - rozliczenie PIT przez pracodawcę na PIT-40

Do roku 2017 (czyli dla rozliczeń za 2016) możliwe było rozliczenie PIT przez pracodawcę.

Pracodawca (który pobierał zaliczki na podatek w trakcie roku) miał obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia za pracownika, jeśli pracownik do 10 stycznia danego roku złożył u niego PIT-12 informujący o:

  • nieosiąganiu innych dochodów,

  • nieodliczaniu ulg,

  • rozliczaniu się w trybie indywidualnym (bez współmałżonka lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci)

Następnie do końca lutego pracodawca miał obowiązek wysłać sporządzone rozliczenie roczne PIT-40 do urzędu skarbowego oraz do pracownika.

Gdy rozliczenie PIT przez pracodawcę (PIT-40) wskazywało nadpłatę podatku (pobrane zaliczki w trakcie roku były wyższe niż wynikające z zeznania PIT-40), wtedy pracodawca miał obowiązek zaliczyć nadmiarowo pobrany podatek na poczet zaliczki pobieranej za marzec. A gdy po jej pobraniu wciąż była nadpłata, wtedy należało ją zwrócić pracownikowi w gotówce.

Gdy rozliczenie PIT przez pracodawcę (PIT-40) wskazywało niedopłatę podatku (pobrane zaliczki w trakcie roku były niższe niż wynikające z zeznania PIT-40), wtedy dochód pracownika za marzec był pomniejszany o brakującą część podatku (w wyjątkowych sytuacjach można było pomniejszyć dochód za kwiecień).

Od roku 2018 - likwidacja PIT-40

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 528) wprowadziła zmianę m.in. w zakresie rozliczenia PIT przez pracodawcę, a mówiąc konkretniej, uchyliła obowiązek sporządzania przez nich zeznań rocznych PIT-40 (poprzez wykreślenie art. 37).

Od roku 2018 (czyli dla zeznań za 2017) rozliczenie PIT przez pracodawcę zostało zastąpione rozliczeniem PIT przez urząd skarbowy.

W myśl nowych przepisów podatnicy, którzy chcą, aby to fiskus rozliczył za nich PIT, zobowiązani są wysłać do urzędu wniosek PIT-WZ do 18 kwietnia. Od momentu otrzymania wniosku urząd ma 5 dni, aby sporządzić zeznanie roczne PIT-37. Następnie PIT jest akceptowany lub odrzucany przez podatnika.

Uwaga!

Likwidacja PIT-40, nie znosi obowiązku wystawiania informacji o dochodach PIT-11, którą wciąż należy sporządzać!