Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 - jak i gdzie składać tę deklarację za pracownika?

PIT-11 jest formularzem, który wskazuje w jakiej wysokości pracodawca wyliczył i odprowadził zaliczki na podatek dochodowy za osoby, które pracowały i uzyskiwały dochody w danej firmie.  Ważne jest właściwe wypełnienie druku i miejsce, do którego zostanie on złożony. Co jeśli pracodawca wyśle PIT-11 do niewłaściwego oddziału US? 

Odpowiednie miejsce do złożenia PIT-11

Informację PIT-11 pracodawca ma obowiązek przekazać do

  1. Do właściwego urzędu skarbowego

  2. Pracownika, który osiągnął dochód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

PIT-11 powinien trafić do oddziału urzędu skarbowego, który jest zgodny z miejscem zamieszkania podatnika w ostatnim roku podatkowym. Pracodawca natomiast ma obowiązek dostarczenia go zarówno do pracownika, jak i urzędu skarbowego. Powinien również sporządzić kopię dla siebie i przechowywać ją do celów dowodowych przez okres pięciu lat.

Pracodawca złożył PIT-11 w niewłaściwym oddziale US

Jeżeli pracodawca przypadkowo wyśle PIT-11 do niewłaściwego oddziału US, wówczas, o ile wpisał w rozliczeniu poprawne dane podatnika, US sam przekaże druk do odpowiedniego oddziału. W przypadku gdy pracodawca błędnie wpisał adres podatnika na druku, niezbędna będzie korekta rozliczenia PIT-11. Pracodawca musi skorygować informacje oraz sporządzić pismo, które wyjaśni przyczyny wprowadzenia zmian. Następnie poprawioną deklarację wraz z pismem wyjaśniającym należy złożyć do właściwego US oraz przekazać podatnikowi. W takim przypadku niewłaściwy oddział US przekaże dokumenty do oddziału zgodnego z miejscem zamieszkania podatnika.

Właściwy US w przypadku, gdy pracownik nie mieszka w Polsce

Gdy pracownik przestał mieszkać na terytorium kraju, wówczas przyjmuje się ostatni adres zamieszkania na terenie Polski, jako wskazanie właściwego oddziału US.

Osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Polski i mają obowiązek rozliczenia podatkowego tylko od przychodów, które uzyskują na terytorium kraju, zeznanie podatkowe składają w oddziale US właściwym w sprawach opodatkowania zagranicznego.

Masz więcej niż 5 podatników? PIT 11 online do końca lutego

Od 1 stycznia 2015 roku płatnik ma obowiązek wysłania formularzy PIT-11 do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet, o ile sporządza informacje podatkowe dla więcej niż 5 podatników w terminie do końca lutego. W innym wypadku firmy mają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie – do końca stycznia. Termin i forma sporządzenia i przesłania pracownikom PIT- 11 pozostaje bez żadnych zmian czyli do końca lutego.