Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 - jak i gdzie składać tę deklarację za pracownika?

PIT-11 jest formularzem, który wskazuje w jakiej wysokości pracodawca wyliczył i odprowadził zaliczki na podatek dochodowy za osoby, które pracowały i uzyskiwały dochody w danej firmie. Ważne jest właściwe wypełnienie druku i miejsce, do którego zostanie on złożony. Co jeśli pracodawca wyśle PIT-11 do niewłaściwego oddziału US? 

Odpowiednie miejsce do złożenia PIT-11

Informację PIT-11 pracodawca ma obowiązek przekazać do

  1. Właściwego urzędu skarbowego.

  2. Pracownika, który osiągnął dochód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

PIT-11 powinien trafić do oddziału urzędu skarbowego, który jest zgodny z miejscem zamieszkania podatnika w ostatnim roku podatkowym. Pracodawca natomiast ma obowiązek dostarczenia go zarówno do pracownika, jak i urzędu skarbowego. Powinien również sporządzić kopię dla siebie i przechowywać ją do celów dowodowych przez okres pięciu lat.

Pracodawca złożył PIT-11 w niewłaściwym oddziale US

Jeżeli pracodawca przypadkowo wyśle PIT-11 do niewłaściwego oddziału US, wówczas, o ile wpisał w rozliczeniu poprawne dane podatnika, US sam przekaże druk do odpowiedniego oddziału. W przypadku gdy pracodawca błędnie wpisał adres podatnika na druku, niezbędna będzie korekta rozliczenia PIT-11. Pracodawca musi skorygować informacje oraz sporządzić pismo, które wyjaśni przyczyny wprowadzenia zmian. Następnie poprawioną deklarację wraz z pismem wyjaśniającym należy złożyć do właściwego US oraz przekazać podatnikowi. W takim przypadku niewłaściwy oddział US przekaże dokumenty do oddziału zgodnego z miejscem zamieszkania podatnika.

Właściwy US w przypadku, gdy pracownik nie mieszka w Polsce

Gdy pracownik przestał mieszkać na terytorium kraju, wówczas przyjmuje się ostatni adres zamieszkania na terenie Polski, jako wskazanie właściwego oddziału US.

Osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Polski i mają obowiązek rozliczenia podatkowego tylko od przychodów, które uzyskują na terytorium kraju, zeznanie podatkowe składają w oddziale US właściwym w sprawach opodatkowania zagranicznego.

Przekazanie PIT 11 do US do końca stycznia

Według zmian w ustawie o pdof pracodawcy muszą przesłać do urzędu skarbowego informacje PIT-11 za 2018 r. do końca stycznia 2019 r. Dodatkowo informacje te będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie to także dotyczyło płatników rozliczających podatek za nie więcej niż 5 podatników. Termin i forma sporządzenia i przesłania pracownikom deklaracji PIT- 11 pozostaje bez żadnych zmian, czyli do końca lutego.