0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - kiedy się kończą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą mają możliwość korzystania z preferencyjnych składek ZUS. Jest to jedna z głównych ulg dla nowych przedsiębiorców. Preferencyjne składki ZUS w 2023 roku wzrosną aż dwa razy w ciągu roku. Przez jaki okres można korzystać z ulgi w opłacaniu składek i jak go obliczyć? Czy ich wysokość w ciągu roku może ulec zmianie? Jakich formalności należy dopełnić przy przejściu z preferencyjnych składek na standardowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule!

Porównanie wysokości składek ZUS

Przedsiębiorcy zakładający działalność mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS maksymalnie przez okres pełnych 24 miesięcy. Po zakończeniu tej ulgi zobowiązani są opłacać składki w wysokości co najmniej minimalnych, ogłoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 18a. 1.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

W tabeli znajduje się kwoty składek jakie są opłacane są w okresie preferencji w 2023 roku:

Ubezpieczenie

Preferencyjny ZUS styczeń - czerwiec 2023 r. 

Preferencyjny ZUS lipiec - grudzień 2023 r.

społeczne (z dobrowolnym chorobowym)

331,26 zł

341,71 zł 

społeczne (bez chorobowego)

305,61 zł 315,26 zł

Po zakończeniu okresu preferencji przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dużego ZUS ( zwykły) lub też z małego ZUS (ZUS od dochodu inaczej mały ZUS). 

Kiedy kończą się preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjny ZUS trwa 24 pełne miesiące. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność pierwszego dnia danego miesiąca, po upływie 24 miesięcy powinien rozpocząć opłacanie “dużego ZUS-u”.

Przykład 1.

Działalność rozpoczęta 1.03.2022 r.

Preferencyjne składki ZUS przestana obowiązywać 29.02.2024 r. A zatem pierwszą składkę na zasadach ogólnych opłaca się za marzec 2024 r. (termin opłacenia upływa 20 kwietnia).

Przykład 2.

Działalność rozpoczęta 8.03.2022 r.  

Ponieważ preferencyjne składki ZUS obejmują okres pełnych 24 miesięcy, to w przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, ZUS preferencyjny będzie obowiązywał do końca marca 2024 r. A więc w tym przypadku “duży ZUS” przedsiębiorcę obowiązuje dopiero w kwietniu (opłacany do 20 maja). Jeżeli więc okres 24 miesięcy upływa w trakcie danego miesiąca, to przedsiębiorca za cały ten miesiąc opłaca jeszcze składki według preferencyjnych stawek. 

Jakie są procedury przejścia z preferencyjnych stawek na zasadnicze?

Prowadzący działalność powinni pamiętać, że po zakończeniu okresu preferencyjnego ZUS istnieje konieczność wyrejestrowania w ZUS z dotychczasowego kodu ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Jako przyczynę podaje się kod 600 - inna przyczyna wyrejestrowania. Po wyrejestrowaniu w ciągu 7 dni od początku miesiąca, w którym obowiązuje pełny ZUS, należy się ponownie zarejestrować (formularz ZUS ZUA) jako przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach standardowych. Związane jest to ze zmianą kodu ubezpieczenia.

Preferencyjne składki ZUS a zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie trwania pierwszych 24 miesięcy działalności zawieszali ją, muszą pamiętać, że okres zawieszenia nie wydłuża okresu trwania preferencyjnego ZUS. Okres korzystania z ulgi trwa wówczas 24 miesiące włącznie z okresami, w których działalność podlegała zawieszeniu.

Każda osoba prowadząca działalność, która korzysta z preferencyjnych ZUS, powinna pilnować terminu 24 miesięcy i po jego upływie podjąć procedurę przerejestrowania na pełne składki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku przypominać o tym przedsiębiorcy.

Zakończenie 2 letniej ulgi w wFirma.pl

W systemie wFirma.pl można rozliczyć zakończenie okresu preferencji. W tym celu w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien dokonać wyrejestrowania z preferencyjnych składek, a następnie rejestracji do małego lub dużego ZUS-u. Po dokonaniu tego należy w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS wybrać tam odpowiedni schemat opłacanych składek, w tym przypadku "Składki od przychodu" lub "Zwykły". Wówczas automatycznie dopasowany do wyboru będzie właściwy kod tytułu ubezpieczenia. Na koniec należy kliknąć na ZAPISZ.

preferencyjne składki zus

Dzięki temu po dodaniu deklaracji DRA w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ, naliczone zostaną składki w odpowiedniej wysokości ZUS.

preferencyjne składki zus

Deklaracje sporządzone w wFrima.pl można wysłać bezpośrednio do ZUS, dzięki integracji obu systemów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów