Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS - kiedy się kończą?

Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą mają możliwość korzystania z preferencyjnych składek ZUS. Jest to jedna z głównych ulg dla nowych przedsiębiorców. Preferencyjne składki ZUS w 2019 roku pozwalają zaoszczędzić nawet ponad 700 zł. Przez jaki okres można korzystać z ulgi w opłacaniu składek i jak go obliczyć? Czy ich wysokość w ciągu roku może ulec zmianie? Jakich formalności należy dopełnić przy przejściu z preferencyjnych składek na standardowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule!

Porównanie wysokości składek ZUS

Ubezpieczenie

Składki ZUS minimalne przy zasadach ogólnych 2019*

Preferencyjny ZUS 2019*

społeczne (z dobrowolnym chorobowym)

974,65 zł

213,57 zł

zdrowotne

 342,32  zł

 342,32  zł

FP

70.05 zł

 

SUMA

11387,02 zł

555,89 zł

Przedsiębiorcy zakładający działalność mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS maksymalnie przez okres pełnych 24 miesięcy. Po zakończeniu okresu “małego ZUS-u” zobowiązani są opłacać składki w wysokości co najmniej minimalnych, ogłoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy kończą się preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjny ZUS trwa 24 pełne miesiące. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność pierwszego dnia danego miesiąca, po upływie 24 miesięcy powinien rozpocząć opłacanie “dużego ZUS-u”.

Przykład 1.

Działalność rozpoczęta  1.03.2017 r.od 

Okres trwania preferencyjnego ZUS upływa 28.02.2019 r. A zatem pierwszą składkę na zasadach ogólnych opłaca się za marzec 2019 r. (termin opłacenia upływa 10 kwietnia - u przedsiębiorców niezatrudniających pracowników).

Przykład 2.

Działalność rozpoczęta 8.03.2017 r.  

Ponieważ preferencyjne składki obejmują okres pełnych 24 miesięcy, to w przypadku gdy rozpoczęto działalność w trakcie miesiąca, ZUS preferencyjny będzie obowiązywał do końca marca 2019 r. A więc w tym przypadku “duży ZUS” przedsiębiorcę obowiązuje dopiero w kwietniu (opłacany do 10 maja - u przedsiębiorców niezatrudniających pracowników). Jeżeli więc okres 24 miesięcy upływa w trakcie danego miesiąca, to przedsiębiorca za cały ten miesiąc opłaca jeszcze składki według preferencyjnych stawek. 

Jakie są procedury przejścia z preferencyjnych stawek na zasadnicze?

Prowadzący działalność powinni pamiętać, że po zakończeniu okresu preferencyjnego ZUS istnieje konieczność wyrejestrowania w ZUS z dotychczasowego kodu ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Jako przyczynę podaje się kod 600 - inna przyczyna wyrejestrowania. Po wyrejestrowaniu w ciągu 7 dni od początku miesiąca, w którym obowiązuje pełny ZUS, należy się ponownie zarejestrować (formularz ZUS ZUA) jako przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach standardowych. Związane jest to ze zmianą kodu ubezpieczenia.

Preferencyjne składki ZUS a zawieszenie działalności

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie trwania pierwszych 24 miesięcy działalności zawieszali ją, muszą pamiętać, że okres zawieszenia nie wydłuża okresy trwania preferencyjnego ZUS. Okres korzystania z ulgi trwa wówczas 24 miesiące włącznie z okresami, w których działalność podlegała zawieszeniu.

Każda osoba prowadząca działalność, która korzysta z preferencyjnych ZUS, powinna pilnować terminu 24 miesięcy i po jego upływie podjąć procedurę przerejestrowania na pełne składki. Zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przypominać o tym przedsiębiorcy.