0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najniższa składka zdrowotna w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie minimalne zmieni się aż dwukrotnie - w styczniu i lipcu. Będzie miało to wpływ na wiele wskaźników, ale jednym z ważniejszych, który interesuje przede wszystkim przedsiębiorców będzie minimalna najniższa składka zdrowotna

Ile wynosi najniższa składka zdrowotna w 2024 roku dla przedsiębiorców wybierających opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Tak jak wspomniano minimalne wynagrodzenie zmieni się dwa razy, co jest spowodowane największą od lat inflacją. Płaca minimalna w 2024 roku wynosi:

  • od stycznia do czerwca 4 242,00 zł, 
  • od lipca do grudnia 4 300,00 zł.

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależna jest również najniższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców, którzy korzystają z opodatkowania w formie podatku liniowego czy stali podatkowej. 

Wysokość składki zdrowotnej jest ustalana przez rząd na każdy rok składkowy. Rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 31 stycznia następnego roku. Minimalna wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego.

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w styczniu wynosi 4242 zł. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna w 2024 roku wynosi 381,78 zł (4242 zł x 9% = 381,78 zł).

Najniższa składka zdrowotna w 2024 roku dla ryczałtowców

Przedsiębiorcy decydujący się na opodatkowanie przychodów ryczałtem inaczej rozliczają składkę zdrowotną niż ci korzystający z zasad ogólnych. Podstawę naliczenia składki stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Przyjmując kwotę przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku, która wynosi 7767,85 zł, zatem łatwo wyliczyć, że:

  • do 60 tys. zł przychodu składka wynosi: 419,46 zł 
  • powyżej 60 tys. zł przychodu do 300 tys. zł składka wynosi: 699,11 zł 
  • powyżej 300 tys. zł przychodu składka wynosi: 1258,39 zł 

Wyższe przeciętne wynagrodzenie oznacza również wzrost składek dla wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o., wspólników prostych spółek akcyjnych oraz komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnych. Opłacają oni stałą składkę w wysokości 9% od przeciętnego wynagrodzenia. 

Można zauważyć znaczny wzrost minimalnych wartości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2024 roku. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów