Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne składki ZUS a zatrudnienie na etat

Kilka miesięcy temu rozpocząłem działalność gospodarczą, w związku z czym przysługuje mi prawo opłacać preferencyjne składki ZUS. Od bieżącego miesiąca jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wiem, że gdybym opłacał składki od standardowej podstawy, to z działalności musiałbym odprowadzać jedynie składkę zdrowotną. A jak jest w przypadku, gdy przedsiębiorca ma prawo do “małego ZUS-u”?

Adam, Milicz

W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający prawo opłacać preferencyjne składki ZUS jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy, ważny staje się tu przychód, jaki z tego tytułu otrzymuje. Aby z działalności można było opłacać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, podstawa oskładkowania umowy o pracę powinna wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie, czyli w 2019 roku 2250 zł.

Samo zawarcie umowy o pracę nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacania preferencyjnych składek ZUS. Panuje tutaj taka sama zasada jak przy składkach standardowych: jeśli wynagrodzenie jest niższe od minimalnego, wówczas z tytułu prowadzenia działalności należy odprowadzać również składki na ubezpieczenie społeczne, a gdy pensja jest równa lub wyższa od 2250 zł, wtedy można opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przez minimalne wynagrodzenie nie należy rozumieć pensji proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Osoba zatrudniona na ½ etatu osiągająca 1152 zł miesięcznie jest zobowiązana odprowadzać preferencyjne składki ZUS z działalności. Tylko uzyskanie konkretnej kwoty (2250 zł) uprawnia do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej.

#polecamy