0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Marketing bezpośredni a zgoda konsumenta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Marketing bezpośredni to jedna z popularniejszych metod promocji firmy. Przedsiębiorstwa, które z niego korzystają, komunikują się z wybranymi klientami, między innymi wykorzystując telemarketing i marketing internetowy. Pod koniec 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która w znaczny sposób ogranicza możliwości korzystania z marketingu bezpośredniego.

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni, jak wynika z nazwy, wiąże się z bezpośrednimi komunikatami, które kierowane są do klientów, często w indywidualnym kontakcie, aby jak najszybciej uzyskać bezpośrednią reakcję, czyli odpowiedź. Reakcja ta staje się później materiałem, który można z powodzeniem analizować i na podstawie którego, ulepszyć swoją strategię marketingową.

Firmy stosujące marketing bezpośredni sięgają do takich form jak:

  1. sprzedaż wysyłkowa,

  2. telemarketing,

  3. sprzedaż w domu klienta,

  4. telewizja,

  5. internet.

Zmiany w ustawie dotyczą dwóch form marketingu bezpośredniego - telemarketingu i marketingu w internecie.

Marketing bezpośredni a zmiana Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym

25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawach Konsumenta, a szczególnie artykułu 48, który zmienia artykuł 172 Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym.

art. 172

ust. 1 Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

ust. 3 Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Zatem niezgodne z prawem będą wszelkie reklamy i spam wysyłany pocztą elektroniczną oraz telefony do klientów, na które wcześniej nie wyrażono zgody.

Co ważne, wspomniana ustawa obejmuje osoby fizyczne i osoby prawne. Od tej pory marketing bezpośredni, który dokonuje się za pomocą telefonu czy poczty e-mail, będzie odbywał się jedynie za zgodą konsumenta. Ponadto, firma będzie potrzebowała zgody na każdą dodatkową płatność, która wykraczać będzie za uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne, najpóźniej w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową. Co więcej, konsument będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (wcześniej miał na to 10 dni) za pomocą oświadczenia, którego wzór wcześniej nie był dostępny.

Specjaliści od marketingu mówią o tym, że dzięki zmianie strategii marketingowej, firmy dostrzegą, docenią i wzmogą relację z klientami, którzy są już powiązani z przedsiębiorstwem.

Marketing bezpośredni - kary za brak zgody 

Zgodnie z art. 209 wspomnianej Ustawy o Prawie Komunikacyjnym:

art. 209 ust. 1 pkt 25

Kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego (...) podlega karze pieniężnej.

W związku z czym karę pieniężną nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów