0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System Informacji Finansowej – nowy projekt Ministerstwa Finansów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie rząd opracowuje nowy projekt, który ma na celu umożliwienie organom ścigania dostępu do informacji o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych. Czym jest nowy System Informacji Finansowej, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów? Odpowiedź poniżej!

System Informacji Finansowej – czym jest nowy projekt?

System Informacji Finansowej zostanie stworzony w celu wdrożenia unijnych dyrektyw, zgodnie z którymi właściwe organy powinny mieć dostęp do danych kluczowych, pozwalających przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także dla zwalczania poważnych przestępstw.

Jak wyjaśnia wiceminister finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej Piotr Dziedzic:

„Polska ma obowiązek implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów unijnych, które umożliwiają właściwym organom identyfikację osoby albo podmiotu, posiadających lub kontrolujących rachunki płatnicze, rachunki bankowe i skrytki depozytowe. Temu służy przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej”.

Założeniem Systemu Informacji Finansowej jest umożliwienie zlokalizowania rachunku lub innego produktu, który służy do gromadzenia, przechowywania lub inwestowania środków finansowych. W systemie tym nie będą natomiast gromadzone informacje o zawieranych transakcjach finansowych, a także o wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.

Projekt ustawy wprowadzający System Informacji Finansowej określa m.in.: 

  • instytucje, które będą uprawnione do uzyskania danych zgromadzonych w systemie, np. ABW, CBA, Straż Graniczna, policja, SKW i SWW czy urzędy skarbowe;
  • zasady ochrony przetwarzanych informacji;
  • instytucje zobowiązane do przekazywania informacji do systemu;
  • zakres informacji przekazywanych.

Ministerstwo Finansów planuje, że projekt ustawy zostanie przyjęty w I kwartale 2021 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów