0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit odpraw w związku z COVID-19 a przepisy wewnątrzzakładowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy ciągle muszą mierzyć się ze skutkami COVID-19. Niestety wielu z nich, aby utrzymać swoje firmy na powierzchni, było zmuszonych zwolnić pracowników. W niektórych przypadkach zwolnienia wiążą się jednak z koniecznością wypłaty świadczeń, np. odpraw lub odszkodowań. Ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 wprowadziła limit odpraw. Czy w związku z COVID-19 jest on ograniczony? Wyjaśniamy w artykule!

Limit odpraw

Ustawa z 19 czerwca 2020 roku, czyli tzw. Tarcza 4.0, wprowadziła zapis informujący, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Tarcza 4.0 wprowadziła limit odpraw – maksymalna odprawa została ograniczona do 10-krotności minimalnej pensji (26 tys. zł w tym roku).

Warto nadmienić, że przed wprowadzeniem nowych zasad odprawy były uzależnione od stażu pracy, a wiążący limit wynosił 15-krotność pensji minimalnej. Nowe przepisy obowiązują tylko wówczas, gdy dany pracodawca został bezpośrednio dotknięty skutkami COVID-19 i wyłącznie wtedy, gdy spełni pozostałe kryteria, czyli np. będzie go dotyczył spadek obrotów gospodarczych. Nowe przepisy obowiązują nie tylko w przypadku umów o pracę, ale także wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, o dzieło czy innych umów o świadczenie usług.

Limit odpraw a przepisy wewnątrzzakładowe

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy wprowadzony limit odpraw dotyczy wyłącznie przepisów ogólnych, czy również tych wewnętrznych – np. zawartych w regulaminach. Wątpliwości rozwiało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wydając komunikat, w którym jasno określono, że w tym wypadku chodzi o przepisy zawarte w ustawach jako aktach powszechnie obowiązujących – w nich są bowiem zawarte przepisy, natomiast te wewnątrzzakładowe zawierają postanowienia. Co za tym idzie, przepis dotyczący ograniczenia limitu wypłaty odpraw obejmuje tylko powszechne sytuacje – nie można go stosować w odniesieniu do wewnętrznych postanowień zakładu pracy.

Limit odpraw – podsumowanie

Jeśli pracodawca odczuł skutki COVID-19 i musi zwolnić pracownika, wówczas może mu wypłacić odprawę, która jest limitowana. Ministerstwo wyjaśniło, że mniejsze odprawy można wypłacać tylko wtedy, kiedy są one uregulowane w przepisach powszechnych i tylko przy spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów