0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Miękka windykacja – jak z niej skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie kryzysu przedsiębiorcy mają coraz większe problemy z terminowym ściąganiem należności. Dlatego też zmuszeni są do stosowania odpowiednich narzędzi w celu uzyskania zapłaty za dokonaną dostawę towarów bądź wykonaną usługę. Wśród nich obecna jest zarówno twarda, jak i miękka windykacja. Tej drugiej, która jest łagodniejszą formą odzyskania należności, zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

Czym jest miękka windykacja?

Miękka windykacja polega na przypominaniu i nawoływaniu do zapłaty pismami, esemesami, telefonami. Może również być przekazaniem informacji o powstałym długu do rejestru dłużników, który prowadzony jest przez Biura Informacji Gospodarczej. W Polsce działają cztery takie biura:

  • BIG InfoMonitor,
  • Rejestr Dłużników ERIF,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.. (KRD),
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG).

Miękka windykacja - BIG InfoMonitor

Miękka windykacja w BIG InfoMonitor jest kilkuetapowa. Pierwszy etap to rejestracja w systemie. Drugim jest podpisanie umowy z BIG InfoMonitor. W kolejnym kroku wierzyciel wysyła listem poleconym pisemne wezwanie do zapłaty. Powinno ono zawierać informację o nawiązaniu współpracy z BIG i konsekwencjach związanych z nieuregulowaniem należności - umieszczeniem informacji gospodarczej o dłużniku w Rejestrze Dłużników. Po upływie 60 dni od daty wymagalności należności i 30 dni od daty wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisania dłużnika do rejestru można przekazać negatywną informację gospodarczą do Biura Informacji Gospodarczej - czyli zalogować się do systemu BIG i wpisać dłużnika do Rejestru. Ostatni etap to listowne poinformowanie dłużnika o wpisaniu go do Rejestru Dłużników BIG.

Miękka windykacja z KRD

Podobnie jak w przypadku BIG InfoMonitor, przed dokonaniem zgłoszenia dłużnika wierzyciel musi podpisać umowę z KRD. Przedmiotem umowy jest udostępnienie informacji gospodarczych. Aby miękka windykacja była skuteczna, niezbędne jest wykupienie odpowiedniego abonamentu oraz niekiedy posiadanie odpowiedniego tytułu wykonawczego (nie zawsze!). Co ważne, jeżeli należność zostanie uregulowana przez dłużnika, należy o tym niezwłocznie poinformować KRD.

 

Ważne!

Regulacje odnośnie przekazywania informacji gospodarczych o dłużnikach zostały zawarte w art. 14 - 16 Ustawy  z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Miękka windykacja - Rejestr ERIF

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest kolejnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorców w miękkiej windykacji. Pozwala on sprawdzić kontrahenta lub konsumenta oraz dopisać dłużnika do rejestru długów.

Zasady działania są podobne jak przy pozostałych rejestrach.

Miękka windykacja z KBIG (Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A.)

Jak w przypadku pozostałych podmiotów prowadzących rejestry dłużników, tak i w przypadku systemu systemu KBIG podstawową funkcją jest możliwość podania do publicznej wiadomości informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach klientów. Tu również wymagane jest podpisanie umowy.

Warunki prawne dokonania wpisów w rejestrach

Kryteria

Dłużnik - konsument

Dłużnik - firma

Wartość zadłużenia

min. 200 zł

min. 500 zł

Okres przeterminowania

60 dni od upływu terminu płatności

60 dni od upływu terminu płatności

Dodatkowy warunek

30 dni od wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu w rejestrze dłużników

30 dni od wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu w rejestrze dłużników

Ujawnianie zobowiązań z danymi dłużników stanowi niewątpliwie jedno z najskuteczniejszych narzędzi mobilizujących nieuczciwych kontrahentów do regulowania zobowiązań.

Warto również przemyśleć czy w przypadku długów niskiej wartości najlepszym rozwiązaniem nie będzie samodzielna windykacja.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów