0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Motorower w firmie? Dlaczego nie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gdy ceny paliw wciąż rosną, warto poszukać sposobu, by obniżyć koszty transportu i komunikacji. Jednym z nich jest może być zakup motoroweru lub skutera. Sprawdź, czy motorower może zostać zaliczony do majątku firmowego!

Wybór tego środa transportu to przede wszystkim niższe koszty eksploatacyjne (niż w przypadku samochodu), szybsza droga do pracy (nie stoimy w korkach) i możliwość zaparkowania niemalże w każdym miejscu (mniejsze gabaryty).

Według Ustawy Prawo o ruchu drogowym motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Uwaga!

Na równi z motorowerem należy traktować również skutery, które spełniają powyższą definicję. W przypadku, gdy pojemność silnika skutera oraz możliwa do osiągnięcia przez niego prędkość są wyższe należy traktować go jak motocykl, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Odliczenie podatku VAT przy zakupie motoroweru

Motorower nie jest pojazdem samochodowym. W związku z czym przy jego nabyciu właściciel firmy może odliczyć podatek w pełnej wysokości.

Motorower - wydatki związane z użytkowaniem

Zarówno od paliwa jak i od innych wydatków związanych z eksploatacją motoroweru jak np. zakup części, polisa ubezpieczeniowa czy chociażby napraw przedsiębiorca również ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Tego typu wydatki mogą stanowić również koszt uzyskania przychodu.

Problemem jedynie może okazać się zakup kasku oraz odzieży ochronnej, ponieważ wiele interpretacji podatkowych wskazuje na to że tego typu wydatki nie mogą być ujmowane w kosztach firmowych. Organy podatkowe uważają, że nie mają one bezpośredniego wpływu na przychód firmy, w związku z czym nie powinny zmniejszać wykazywanego w działalności gospodarczej dochodu do opodatkowania.

Amortyzacja

Gdy przewidywany okres użytkowania motoroweru w prowadzonej działalności jest dłuższy niż jeden rok należy uznać go za środek trwały firmy i wprowadzić do ewidencji. Przy wartości poniżej 3.500 zł, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie jednorazowej metody amortyzacji. Odpis ten należy ująć w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania.

Gdy wartość motoroweru lub skutera jest większa niż 3.500 zł, można zastosować jedną z metod:

  • liniową - która wynika z wykazu stawek amortyzacyjnych; dla KŚT 740 należy zastosować 20% stawkę,
  • indywidualną - art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że indywidualne stawki amortyzacyjne można ustalić dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, przy czym amortyzacja środków transportu powinna wynosić minimum 30 miesięcy, co oznacza że maksymalna stawka amortyzacyjna jaką można zastosować w tym przypadku wynosi 40%. Motorower będzie wówczas amortyzowany przez okres 2,5 roku.

Uwaga!

Środki trwałe uznaje się za używane gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

  • podwyższoną - jest to stawka amortyzacyjna dla środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo do pojazdów wymagających szczególnej sprawności technicznej. Podstawowa stawka z wykazu może zostać podwyższona współczynnikiem o maksymalnej wartości 1,4. Wynosiłaby wówczas 28% (20% x 1,4). Możliwość ta wynika z art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT.

Ujmując motorower w Ewidencji Środków Trwałych firmy należy pamiętać o sporządzeniu dokumentu OT- przyjęcie środka trwałego do użytkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów