0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Motocykl a motorower - odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W działalności gospodarczej przedsiębiorcy decydują się na wykorzystywanie nie tylko samochodów osobowych, ale także motocykli czy motorowerów. Z uwagi na szczegółowe zmiany regulacji dotyczących prawa odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych warto poznać, jakie warunki techniczne muszą spełniać wspomniane jednoślady.

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wszelkie pojazdy mechaniczne zostały objęte podgrupą 74, wśród których zawierają się również - “motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe”. Rodzaj ten został opatrzony symbolem 740 oraz obejmuje:

  • motocykle i skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,
  • motocykle i riksze towarowe, włącznie z przyczepami ciężarowymi.

Do omawianej kategorii nie należą natomiast pojazdy mechaniczne służące do bliskiego transportu, tj. wózki magazynowe lub peronowe (podgrupa 76).

Motocykl a motorower

Regulacje dotyczące definicji motocykli oraz motorowerów, a także warunków technicznych, jakie powinny one spełniać, zostały zawarte w Ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 45 i 46:

  • motocykl - jest to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy (określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół),
  • motorower -  jest to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Zatem jak widać z przytoczonych objaśnień, motocykl jest pojazdem samochodowym również w rozumieniu ustawy ustawy o VAT (art. 2 pkt 34), natomiast motorower już nie. Od tej kwestii zależy bowiem, czy podatnik będzie posiadał pełne prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu jednośladu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.

Podatnik, który zakupił motorower na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ma nieograniczone prawo do odliczenia podatku VAT zarówno od nabycia, jak i wydatków eksploatacyjnych, ponieważ nie jest on pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy o VAT.

Odliczenie VAT od motocykli

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw podatnicy do 30 czerwca 2015 roku nie mają prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia paliw silnikowych, olejów napędowych oraz gazu, do napędu:

  • samochodów osobowych,
  • pojazdów samochodowych (inne niż samochody osobowe) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Do zakresu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony wchodzą również motocykle. Warto jednak wspomnieć, iż ograniczenie to nie dotyczy pojazdów samochodowych (również samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów