Poradnik Przedsiębiorcy

Motocykl a motorower - odliczenie podatku VAT

W działalności gospodarczej przedsiębiorcy decydują się na wykorzystywanie nie tylko samochodów osobowych, ale także motocykli czy motorowerów. Z uwagi na szczegółowe zmiany regulacji dotyczących prawa odliczenia podatku VAT od pojazdów samochodowych warto poznać, jakie warunki techniczne muszą spełniać wspomniane jednoślady.

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wszelkie pojazdy mechaniczne zostały objęte podgrupą 74, wśród których zawierają się również - “motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe”. Rodzaj ten został opatrzony symbolem 740 oraz obejmuje:

  • motocykle i skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,
  • motocykle i riksze towarowe, włącznie z przyczepami ciężarowymi.

Do omawianej kategorii nie należą natomiast pojazdy mechaniczne służące do bliskiego transportu, tj. wózki magazynowe lub peronowe (podgrupa 76).

Motocykl a motorower

Regulacje dotyczące definicji motocykli oraz motorowerów, a także warunków technicznych, jakie powinny one spełniać, zostały zawarte w Ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 45 i 46:

  • motocykl - jest to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy (określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół),
  • motorower -  jest to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Zatem jak widać z przytoczonych objaśnień, motocykl jest pojazdem samochodowym również w rozumieniu ustawy ustawy o VAT (art. 2 pkt 34), natomiast motorower już nie. Od tej kwestii zależy bowiem, czy podatnik będzie posiadał pełne prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu jednośladu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją.

Podatnik, który zakupił motorower na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ma nieograniczone prawo do odliczenia podatku VAT zarówno od nabycia, jak i wydatków eksploatacyjnych, ponieważ nie jest on pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy o VAT.

Odliczenie VAT od motocykli

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw podatnicy do 30 czerwca 2015 roku nie mają prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia paliw silnikowych, olejów napędowych oraz gazu, do napędu:

  • samochodów osobowych,
  • pojazdów samochodowych (inne niż samochody osobowe) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Do zakresu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony wchodzą również motocykle. Warto jednak wspomnieć, iż ograniczenie to nie dotyczy pojazdów samochodowych (również samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.