Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek VAT (cz. 8) - Stawki podatkowe i zwolnienia podatkowe

Zasady ogólne

Zasady opodatkowania i wielkość stawek określa ustawa o VAT, w szczególności dział VIII oraz załączniki tej ustawy. Polskie przepisy dopuszczają stosowanie stawek VAT:

 • 23% ogólnie przyjęta stawka podatku;
 • 8% stawka stosowana do wybranych towarów i usług jakie zostały wymienione w załączniku nr 3;
 • 5% stawka dla towarów jakie zostały wymienione w załączniku nr 10;
 • 0% stosowana dla WDT oraz eksportu towarów, a także dla towarów wymienionych w załączniku nr 8 oraz w przypadkach szczególnych (art. 83 ust. 1);
 • zw nie jest wymieniona bezpośrednio w ustawie ale używa się jej w przypadku sprzedaży towarów lub usług jaka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego VAT.

Wybór stawki VAT zależy od charakteru i rodzaju sprzedaży. Przedsiębiorca nie może sam decydować o tym jaką stawkę stosuje. Musi się on kierować w tym przypadku przepisami. Aby ułatwić podatnikom przyporządkowanie stawki ustawodawca przypisał stawką 8%, 5% i 0% konkretnym towarom i usługom przy jakich możliwe jest ich stosowanie. Tu bardzo ważną rolę odgrywa klasyfikacja statystyczna. 

Szczególne przypadki ustalania VAT należnego

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług poza ogólnie stosowanymi stawkami VAT określają również procedury szczególne ustalania wartości podatku. Wybrane przykłady dla których stosuje się szczególny moment ustalenia podatku od towarów i usług:

Drobni przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy świadczący usługi taksówek osobowych mają możliwość opodatkowania usług w tzw. formie ryczałtu według stawki 4%.

Rolnicy ryczałtowi

Procedury szczególne nadają im prawo do otrzymania od nabywcy zwrotu zryczałtowanego podatku w wysokości 7%.

Przedsiębiorca świadczący usługi (w tym usługi w zakresie handlu i gastronomii)

Może on kwotę podatku należnego obliczyć jako iloczyn wartości dostawy i stawki

 • 18,70% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;
 • 7,41% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%;
 • 4,76% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.

Rola klasyfikacji statystycznych

Klasyfikacje statystyczne, a szczególnie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ma istotne znaczenie dla celów określenia stawek VAT bowiem pozwala przyporządkować towar do danej stawki. W związku z tym, dopiero gdy zostanie prawidłowo określony numer PKWiU będzie można dokładnie ustawić stawkę podatku dla danego towaru. Jeżeli przedsiębiorca nie jest pewny czy trafnie zaklasyfikował towar lub usługę może zwrócić się do Łódzkiego Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.

Zwolnienia przedmiotowe

Sprzedaż poszczególnych towarów czy wybranych usług może być zwolniona z VAT. Zakres czynności podlegających zwolnieniu określa art. 43 ustawy. Wśród towarów/usług zwolnionych z podatku VAT można znaleźć m.in.:

 • dostawę towarów używanych (używanych w firmie co najmniej 6 miesięcy) jednak w stosunku do tych towarów przy, których zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT (głównie dotyczy więc zakupu towarów na podstawie faktury VAT-marża, umowy sprzedaży czy takich towarów które zostały zakupione ze stawką zw);
 • dostawę budynków (tu również ustawa wyróżnia szczególne warunki jakie pozwalają na zastosowanie zwolnienia);
 • powszechne usługi pocztowe;
 • usługi w zakresie opieki medycznej;
 • usługi edukacyjne ( w tym prywatne nauczanie czy nauczanie języków);  
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

W przypadku sprzedaży towarów czy wykonania usług, które są zwolnione z VAT przedsiębiorca na fakturze stosuje stawkę zw. Dla nabywcy oznacza to, że nie będzie on miał możliwości odliczenia VAT z takiej faktury.