0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najważniejsze rozwiązania podatkowe w 2021 roku – jakie skutki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu utrzymania optymalnego stanu finansów w kraju rząd wprowadził najważniejsze rozwiązania podatkowe w 2021 roku, które pomagają przedsiębiorcom utrzymać się na rynku pracy. Celem pomocy jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców w okresie trwania pandemii oraz dopilnowanie, aby po jej zakończeniu szybko wrócili na drogę rozwoju. Jak twierdzi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński:

„Mimo iż kończący się rok był wyjątkowo trudny, kontynuowaliśmy prace nad obniżaniem podatków. Odpowiedzialne i właściwie dobrane rozwiązania podatkowe pomogą gospodarce przejść pandemię w jak najlepszej kondycji, a następnie powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu”.

Rozwiązania podatkowe Ministerstwa Finansów 

Zmiany w ryczałcie 

W 2021 roku zacznie obowiązywać szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, takich jak m.in. poszerzenie zastosowania ryczałtu, ale także podniesienie limitu z 250 tys. euro do 2 mln euro. Z poszerzenia może skorzystać blisko 180 tys. firm, a w kieszeni podatników zostanie 900 mln zł.

Estoński CIT – jakie zmiany? 

Estoński CIT pozwala na przesunięcie terminu poboru podatków do chwili wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa mają wybór, czy pozostać na dotychczasowych zasadach, czy też skorzystać ze zmian. Z nowego opodatkowania w ramach estońskiego CIT-u będą mogły skorzystać takie przedsiębiorstwa, jak mikro, małe i średnie spółki kapitałowe – spółki z o.o. i akcyjne. Obowiązkowy jest próg wynoszący do 100 mln zł w stosunku rocznym. W 2021 roku zmiany spowodują:

 • oszczędność gotówki w kwocie około 5,6 mld zł;

 • oszczędność w czasie, która dotyczy obsługi rozliczenia CIT – 11 mln roboczogodzin rocznie;

 • powstanie około 120 tys. nowych miejsc pracy.

Zmiany w limicie stosowania 9% CIT 

Rozwiązanie dotyczy podwojenia stawki 9% CIT z 1,2 mln euro przychodu do 2 mln euro przychodu. W związku z tym ze zmiany może skorzystać 14 tys. firm, co oznacza 400 mln zł oszczędności.

Zmiany w SLIM VAT oraz rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje 

SLIM VAT dotyczy zmian w czterech obszarach, takich jak:

 • proste fakturowanie;

 • ułatwienia dla eksporterów;

 • korzyści finansowe;

 • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym.

Nowe rozwiązania podatkowe zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku i są odpowiedzią na wymogi rynku oraz dotyczą nowych uproszczeń w rozliczeniu VAT.

Przepisy uszczelniające 

W związku ze spowolnieniem gospodarki przez panującą pandemię w 2021 roku zostanie wdrożony szereg narzędzi uszczelniających – m.in. zmniejszenie tzw. „luki CIT” o ponad 10%. Zmiany te dotyczą m.in.:

 • handlu spółkami ze stratami;

 • nieopodatkowanego obrotu nieruchomościami, które znajdują się w Polsce;

 • spółek jawnych o nietransparentnej strukturze właścicielskiej;

 • optymalizacji przy wykorzystaniu spółek komandytowych;

 • udostępniania informacji o polityce podatkowej przez spółki komandytowe.

Zmiany w opłatach targowych 

Przedsiębiorcy będą zwolnieni z poboru opłat targowych w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w podatkach od nieruchomości 

Niektóre grupy przedsiębiorców, wśród których płynność finansowa uległa negatywnej zmianie przez koronawirusa:

 • będą zwolnione z podatku od nieruchomości za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku;

 • będą mogły przedłużać terminy zapłaty rat za podatek od nieruchomości w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 roku, jednak w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2021 roku.

W 2021 roku nie przedłużono okresu zawieszenia poboru podatku handlowego od sprzedaży detalicznej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów