0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie straty z powodu epidemii COVID-19 za rok 2019 – komu przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców z powodu wybuchu epidemii COVID-19 poniosło ogromne straty finansowe. W myśl ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji podatnicy będą mogli obniżyć dochód uzyskany w roku 2019 o powstałą stratę. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z tego przywileju, jakie warunki należy spełniać oraz na czym będzie polegało wsteczne rozliczenie straty z powodu epidemii COVID-19.

Rozliczenie straty z powodu epidemii COVID-19 – kto i kiedy może odliczyć?

Stratę powstałą w wyniku epidemii COVID-19 mogą odliczyć od dochodu przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, będący czynnymi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Kolejnym warunkiem jest możliwość odliczenia straty wyłącznie od dochodu uzyskanego z poprzedniego roku, a nie od dochodu z pięciu kolejnych lat. Obniżenie dochodu będzie możliwe w drodze korekty zeznania rocznego za rok 2019.

Rozliczenie straty z powodu epidemii COVID-19 a podatek dochodowy od osób fizycznych

W przypadku rozliczania straty podatkowej od osób fizycznych według ww. ustawy z pomocy tej skorzystać mogą przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy na podstawie skali podatkowej oraz podatku liniowego.

W myśl art. 52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy całkowite przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2020 będą niższe o minimum 50% od łącznych przychodów uzyskanych za rok 2019, przedsiębiorcy przysługuje jednorazowe obniżenie dochodów lub przychodów otrzymanych w roku 2019 o kwotę poniesionej straty. Występuje jednak limit kwoty podlegającej obniżeniu, wynoszący 5 milionów złotych.

Rozliczenie straty z powodu epidemii COVID-19 a podatek dochodowy od osób prawnych

W kwestii podatku dochodowego od osób prawnych w zgodzie z art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowano możliwość modyfikacji straty z zeznania CIT-8 za rok 2019. Konieczne jest jednak wykazanie poniesienia straty w roku podatkowym 2019 lub 2020 na skutek COVID-19, wynoszącej minimum 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Również w tym przypadku występuje limit straty możliwej do odliczenia od dochodu, wynoszący 5 milionów złotych.

Podsumowując, strata z powodu epidemii COVID-19 jest możliwa do odliczenia w postaci korekty zeznania rocznego za 2019 rok, zarówno na gruncie PIT, jak i CIT. W przypadku zakończenia roku i wyliczenia straty za rok obecny możliwe jest sporządzenie korekty zeznania i odliczenie jej od dochodu przy założeniu, że strata spełnia wszystkie warunki opisane powyżej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów