0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż na targach – jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Hobbystycznie wiele osób wytwarza przeróżne wyroby, takie jak np. szyte tulipany, bransoletki czy rozmaite ozdoby. Ich sprzedaż często prowadzona jest na targach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że transakcje takie mogą podlegać pod działalność gospodarczą oraz że należy się z nich rozliczyć. Sprawdźmy więc, w jaki sposób sprzedaż na targach powinna zostać uregulowana!

Sprzedaż na targach – z działalnością czy bez

O działalności gospodarczej mówimy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • jest to zorganizowana działalność zarobkowa,
  • wykonywana we własnym imieniu,
  • w sposób ciągły,
  • mająca charakter zawodowy – wykonywana jest profesjonalnie i rzetelnie (a nie amatorsko i okazjonalnie).

Jeśli zatem tworzenie wyrobów spełnia wyżej wymienione zasady, wówczas ma charakter działalności gospodarczej i w związku z tym podatnik powinien zarejestrować ją za pomocą druku CEIDG-1. Rejestracja może odbyć się osobiście w urzędzie miasta/gminy, online lub druk można wysłać za pomocą poczty.

Działalność wytwórcza często nie jest zajęciem pewnym, ponieważ na wytwarzane dobra nie zawsze panuje popyt. W związku z tym możliwe jest rozpoczęcie sprzedaży na targach w formie działalności nierejestrowanej. Polega ona na tym, że prowadzimy działalność „na próbę”, bez rejestracji w CEIDG, w limicie 1400 zł przychodu miesięcznie (limit dla 2021 roku). Jeśli więc z pracy wytwórczej uzyskiwane jest mniej niż 1400 zł przychodu miesięcznie, możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Przy działalności nierejestrowanej nie ma konieczności wpisu do ZUS-u. Może natomiast powstać obowiązek rejestracji do VAT. Więcej w temacie działalności nierejestrowanej w artykule: Działalność nierejestrowana – czym jest i co mówi o niej ustawa?

Koszty udziału w targach a sprzedaż na targach

Udział w targach ma związek z działalnością gospodarczą, w związku z czym wydatki poniesione na udział w nich mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Wynika to z faktu, że koszty targów są objęte wykluczeniem z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ustawy o PIT, jak również można stwierdzić, że spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 omawianej ustawy.

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

Koszty związane z targami co do zasady powinny być ewidencjonowane w KPiR w kolumnie 13. – Pozostałe wydatki w dacie wystawienia dokumentu zakupu (faktury lub rachunku) z ograniczeniem do końca roku podatkowego.

Sprzedaż na targach a kasa fiskalna

W przypadku sprzedaży na rzecz firm przedsiębiorca może udokumentować sprzedaż za pomocą faktury VAT lub paragonu z NIP. Natomiast na rzecz osób prywatnych sprzedaż na targach należałoby nabić od razu na kasę fiskalną. Przy czym nie będzie to konieczne, jeśli:

  1. Nie jest dokonywana sprzedaż wymieniona w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  2. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych nie przekroczyła w danym roku limitu 20 tys. zł (jeśli sprzedaż zaczęła się w trakcie roku, to w proporcji). Limit określany jest w kwocie brutto dla podatników zwolnionych z VAT, a w kwocie netto u podatników VAT czynnych.

Przy spełnieniu tych warunków możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego. Należy przy tym podkreślić, że po przekroczeniu limitu podatnik ma na zainstalowanie kasy fiskalnej dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym przekroczony został obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wówczas sprzedaż na targach, zwolnioną z kasy fiskalnej, można udokumentować za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedaż na targach w UE szczegółowo omawia artykuł: Sprzedaż towarów na targach w UE a podatek VAT.

sprzedaż na targach - koszt uczestnictwa

Sprzedaż na targach w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl fakturę dokumentującą sprzedaż na targach podatnik wystawi schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Sprzedaż na targach - wystawienie Faktur

Natomiast w przypadku nabijania sprzedaży na kasie fiskalnej sprzedaż na targach udokumentowaną paragonami, dla których wygenerowany został na koniec miesiąca raport miesięczny, w systemie ujmuje się schematem: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Jako numer można wskazać np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok. W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć BRAK KONTRAHENTA i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi na wydruku raportu.

Sprzedaż na targach - przychody

Po uzupełnieniu podstawowych danych w przypadku czynnego podatnika VAT trzeba przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY W JPK_V7 wybrać z listy opcję RO.

Sprzedaż na targach - przychody raportowanie

W przypadku ewidencji sprzedaży bezrachunkowej zapis dokonuje się tą samą ścieżką co raport miesięczny z kasy. Przy czym jako numer należy podać np. ESB nr porządkowy/miesiąc/rok, a w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 należy wybrać WEW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów