0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obsługa prawna firmy - na czym polega i kiedy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością znajomości odpowiednich przepisów prawnych oraz zasad poprawnej księgowości. Przedsiębiorca może samodzielnie zgłębiać swoją wiedzę prawną, może jednak skorzystać ze stałej obsługi w tym zakresie oferowanej przez zewnętrzne podmioty. W artykule wyjaśnimy na czym polega obsługa prawna firmy.

Obowiązki prawne przedsiębiorcy

Przedsiębiorca spotyka się z przepisami prawnymi już na etapie zakładania swojej działalności. Obecne przepisy wymagają bowiem co do zasady uzyskania wpisu w CEIDG albo w KRS, a to z kolei wiąże się z koniecznością skompletowania odpowiednich dokumentów firmowych oraz złożenia poprawnego wniosku rejestracyjnego.

Prowadzenie działalności rejestrowanej zawsze będzie wiązało się ze stosowaniem różnego rodzaju przepisów prawnych. Okazuje się, że działalność nierejestrowana również dotyczy tej kwestii – taki przedsiębiorca również musi wiedzieć, kiedy i na jakich zasadach wykonywać swoją działalność i kiedy musi ona zostać zgłoszona do odpowiedniego rejestru.

Obowiązki prawne przedsiębiorcy wiążą się nie tylko z przymusem znajomości aktualnych przepisów, lecz także posiadaniem umiejętności stosowania ich w praktyce. Im większa jest dana działalność, tym bardziej potrzebna jest znajomość prawa oraz zasad poprawnej księgowości. Czynności podejmowane w nieodpowiednim terminie lub niewłaściwej formie związane są z przykrymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy, w skrajnych sytuacjach oznaczających także jego odpowiedzialność karną i finansową. Przedsiębiorca, który nie jest zaznajomiony z prawem, powinien więc korzystać w tym zakresie ze wsparcia oferowanego przez specjalistów.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców może być oferowana zarówno przez kancelarie adwokackie lub radcowskie, jak i firmy, które zatrudniają u siebie prawników nieposiadających tytułów zawodowych. Dopuszczalne jest wreszcie posiadanie własnego prawnika w firmie, który zostanie po prostu zatrudniony na etacie lub w ramach umowy cywilnoprawnej, ewentualnie kontraktu B2B.

Doraźna obsługa prawna firmy

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących wsparcie prawne i księgowe dla wszystkich lub wyspecjalizowanych przedsiębiorców. Pomoc prawna może być przy tym doraźna lub stała. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z poradami i czynnościami świadczonymi tylko w razie potrzeby, tj. gdy przedsiębiorca nie potrafi lub nie chce samodzielnie uporać się z danym problemem, natomiast w pozostałych przypadkach sam rozwiązuje pojawiające się u niego zagadnienia prawne. Doraźna pomoc prawna może dotyczyć m.in.:

  • przygotowania odpowiedniego pisma procesowego w sprawie sądowej przedsiębiorcy, np. pozwu, apelacji, odpowiedzi na pozew,
  • reprezentacji przedsiębiorcy przed sądami, urzędami lub bankami,
  • sporządzenia umów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • udzielania odpowiedzi na pytania przedsiębiorcy.

Doraźna pomoc prawna jest wyceniania indywidualnie w zależności od stopnia złożoności danej sprawy oraz kategorii danego problemu. Możliwe jest przy tym stosowanie wynagrodzenia ryczałtowego (jednorazowego za daną czynność) albo godzinowego (uwzględniającego stawkę godzinową i cały czas poświęcony na rozwiązanie danego problemu).

Stała obsługa prawna firmy

Niektórzy przedsiębiorcy nie mają czasu i chęci zamawiania usług prawnych za każdym razem, gdy pojawi się jakiś problem w ich firmie. Doskonałym rozwiązaniem jest wówczas skorzystanie ze stałej obsługi prawnej firmy, która jest dostępna w zasadzie 24 godziny na dobę.

Stała obsługa prawna oznacza co do zasady nieograniczony dostęp do pomocy prawnej każdego rodzaju. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ przedsiębiorca nie musi martwić się każdorazowym podpisywaniem umów z prawnikami. W przypadku stałej obsługi prawnej sprawa jest maksymalnie uproszczona – firma podpisuje jedną umowę na obsługę prawną, która będzie obowiązywała przez czas określony lub nieokreślony. W praktyce zakres takiego kontraktu może być bardzo zróżnicowany, ostateczna wersja umowy będzie zależała od stron zobowiązania i potrzeb przedsiębiorcy.

W ramach stałej obsługi prawnej firmy zakres oferowanych usług jest w zasadzie taki sam jak w przypadku doraźnego wsparcia prawnika. Może on więc obejmować sporządzanie umów, pism sądowych i urzędowych, udzielanie porad prawnych oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów. Umowa o świadczenie stałej obsługi prawnej jest z reguły umową zlecenia i jest realizowana na bieżąco.

Stała obsługa prawna to także możliwość zatrudnienia prawnika w firmie. Pamiętajmy jednak, że przedsiębiorca nie może zatrudnić adwokata, ponieważ jest to zakazane przez zasady etyczne tego zawodu. W przypadku innych przedstawicieli tego zawodu, w tym także i radców prawnych, nie istnieje takie ograniczenie i przedsiębiorca może zatrudniać takich prawników bez przeszkód. Prawo nie wskazuje, w jakiej formie ma zostać sporządzona dana umowa, więc prawnik w firmie może pracować zarówno na podstawie stosunku wynikającego z prawa pracy, jak i prawa cywilnego.

Zgodnie z treścią art. 106i ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług faktury z tytułu świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej powinny być wystawione nie później niż z upływem terminu płatności. Faktury na usługi prawne mogą być wystawione nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem takiej usługi, pod warunkiem że zawierały informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. 

Koszt stałej obsługi prawnej

Koszty stałej obsługi prawnej w firmie są z reguły dużo wyższe niż koszty doraźnej pomocy oferowanej przez kancelarie. Z drugiej strony przedsiębiorca zyskuje spokój i pewność, że wszystkie jego sprawy będą załatwiane w terminie i odpowiedniej formie. Umowy dotyczące stałej obsługi prawnej opiewają zazwyczaj na kilka tysięcy złotych i są rozliczane w skali miesięcznej lub kwartalnej. Czasami zdarza się, że mogą wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem dla prawnika, gdy zakres świadczonych usług wykracza poza ustalenia umowne.

W przypadku zatrudniania prawnika w firmie koszt stałej obsługi prawnej sprowadza się do rodzaju umowy zawartej z danym pracownikiem. Jeśli będzie to standardowa umowa o pracę, przedsiębiorca musi uwzględnić koszty zatrudnienia takiej osoby, a więc obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli umowa przybierze kształt kontraktu B2B, koszty te zostaną oczywiście przerzucone na wykonawcę.

Podsumowanie

Stała obsługa prawna firmy jest dobrowolnym wsparciem merytorycznym dla przedsiębiorcy. Może polegać na zatrudnieniu prawnika w firmie lub zawarciu umowy z wybranym specjalistą. Stała obsługa gwarantuje spokój przedsiębiorcy i pewność, że jego sprawami będą zajmować się doświadczeni specjaliści. Koszt stałej obsługi prawnej oscyluje wokół kilku tysięcy złotych miesięcznie i może wiązać się z zawarciem umowy na czas określony lub nieokreślony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów