0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż poleasingowego samochodu bez VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często korzystają z samochodów w ramach leasingu, a po zakończeniu umowy leasingowej decydują się na jego wykup na cele działalności lub prywatnie. Wiąże się to przede wszystkim z atrakcyjną ceną wykupu oferowaną przez leasingodawcę. Jakie skutki niesie za sobą sprzedaż poleasingowego samochodu?

Samochód po leasingu, co dalej?

Przedsiębiorcy wykupując samochód po zakończeniu umowy leasingu mogą wykorzystywać go nadal na potrzeby prowadzonej działalności i wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy. Po wykupie można od razu przeznaczyć samochód na cele prywatne i nie wprowadzać go do majątku przedsiębiorstwa. Drugim rozwiązanie jest sprzedaż poleasingowego samochodu.

W którym przypadku powstaje przychód do opodatkowania z takiej transakcji? Kontrowersje wśród podatników w zakresie podatku dochodowego budzi sprzedaż poleasingowego samochodu wcześniej wykupionego od razu na cele prywatne.

Opodatkowanie VAT a sprzedaż poleasingowego samochodu

W związku ze zmianą przepisów od 1 kwietnia 2014 roku, sprzedaż wykupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochodu, użytkowanego wcześniej w ramach tej działalności na podstawie umowy leasingu, jest opodatkowana VAT.

Sprzedaż taka jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów i tym samym podlega opodatkowaniu stawką 23%. W przypadku wykupu auta na cele prywatne przy jego sprzedaży nie nalicza się podatku VAT.

Sprzedaż poleasingowego samochodu wiąże się dla przedsiębiorcy z tym, że do kwoty jaką będzie chciał za niego uzyskać, należy doliczyć kwotę podatku. Spowoduje to wzrost ceny, a naliczony VAT w całości obciąży kupującego. Skutkiem tego może być mniejsze zainteresowanie wśród kupujących, zwłaszcza osób prywatnych, które nie mają możliwości odliczenia naliczonego VAT. Mniejsze znaczenie będzie to miało w sytuacji gdy kupującym będzie inny przedsiębiorca. Będzie on mógł odliczyć VAT z otrzymanej faktury, jednakże w przypadku kupna samochodu osobowego odliczeniu będzie podlegało 50% lub 100% VAT w zależności od sposobu jego wykorzystania - tylko do działalności czy również na potrzeby prywatne.

Sprzedaż poleasingowego samochodu wykupionego na cele prywatne

Sprzedaż poleasingowego samochodu wykupionego wcześniej na cele prywatne, nie podlega opodatkowaniu VAT. Natomiast wiele odmiennych interpretacji wzbudza fakt czy przychód z odpłatnego zbycia samochodu, po uprzednim wykupieniu go z leasingu na cele wyłącznie prywatne, stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Jeśli więc samochód przed wykupem wykorzystywany był w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wydatki z nim związane stanowiły koszty uzyskania przychodów w tej działalności. Natomiast po zakończeniu umowy leasingu przedsiębiorca korzysta z preferencyjnego wykupu samochodu. W takim wypadku w opinii fiskusa samochód po leasingu jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą. A przychód uzyskany w wyniku jego odpłatnego zbycia stanowi w podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności gospodarczej w warunkach wskazanych w art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy podf.

Art. 10 ust. 2 pkt 3

Nie stosuje się do odpłatnego zbycia, składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Według WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 23 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1028/14 przy sprzedażypoleasingowego samochodu i wykupie prywatnym można skorzystać z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) jeżeli upłynęło 6 miesięcy od dnia wykupu wówczas przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ważne!

Art. 10 ust. 1 pkt. 8 odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  • innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a - c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Takie rozstrzygnięcie WSA uzasadnił, że w przypadku gdy wystąpi sprzedaż poleasingowego samochodu, który był wykupiony na cel prywatny i nie został wprowadzony jako środek trwały firmy, nie stanowi wówczas przychodu z działalności gospodarczej. Chyba, że sprzedaż ta następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym doszło do jego nabycia. Wówczas powstaje obowiązek podatkowy.

Podsumowując, sprzedaż poleasingowego samochodu wykupionego na cele firmowe wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT. Natomiast przychód przy sprzedaży tego auta nie powstanie po spełnieniu dwóch warunków:

  • musi być wykupione na cele prywatne oraz

  • jego sprzedaż nastąpi po upływie sześciu miesięcy od jego nabycia.

Jednocześnie przy wykupie prywatnym niezależnie od czasu jaki upłynął sprzedaż samochodu po leasingu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należnym.

Należy jednak pamiętać, że w przeszłości stanowisko organów skarbowych nie było jednoznaczne w kwestii sprzedaży poleasingowej pojazdu wykupionego na cele prywatne. Dlatego podatnicy w razie wątpliwości, czy przychód ten należy wykazać jako firmowy nawet jak sprzedaż nastąpiła po upływie 6 miesięcy, mogą wystąpić o wydanie w ich sprawie interpretacji indywidualnej. Służy do tego formularz ODR-IN.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów