0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata franczyzowa - czy może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy opłatę za przystąpienie do umowy franczyzowej może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu? Czy opłata franczyzowa stanowi wartość niematerialną i prawną?

Olga, Nowa Sól

 

Jeżeli opłata franczyzowa powoduje sytuację, w której podatnik nabywa prawo do korzystania ze znaków towarowych i doświadczeń technicznych i organizacyjnych franczyzodawcy, wydatek może zostać potraktowany jako zakup wartości niematerialnej i prawnej. Bowiem taka opłata nosi znamiona umowy licencyjnej czy też umowy o używanie znaku towarowego. Często opłata wstępna, pobierana przy podpisywaniu umowy franczyzowej, warunkuje zawarcie tego kontraktu, zostaje więc utożsamiona z zapłatą za udostępnienie licencji danego franczyzodawcy.

Ważne!

Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o PIT poprzez wartości niematerialne i prawne rozumiemy nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Są to w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych; know - how.

Jeżeli wartość opłaty za przystąpienie do franczyzy, która uznawana jest za WNiP, przekracza 3500 zł, przepisy nakazują dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł wartości niematerialnych wprowadzono do ewidencji.

Przedsiębiorca może samodzielnie określić indywidualne stawki amortyzacyjne. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawa podatkowego określają minimalne okresy dokonywania odpisów dla wartości niematerialnych i prawnych. Są to:

  • 24 miesiące dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe i od praw autorskich,

  • 24 miesiące na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych,

  • 12 miesięcy od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych,

  • 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku gdy wartość wydatku nie przekracza kwoty 3500 zł,  można go ująć jednorazowo w kosztach podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów