0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata za śmieci a działalność gospodarcza prowadzona w domu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokość opłaty za wywóz śmieci może zależeć nie tylko od tego, czy segregujemy odpadki, czy też wolimy tego nie robić. Okazuje się, że prowadzenie działalności gospodarczej w domu może odgrywać tutaj równie istotną rolę. Ile zatem należy zapłacić za śmieci, gdy pracujemy zdalnie? Opłata za śmieci a działalność gospodarcza - dowiedz się więcej!

Działalność gospodarcza w domu - czy to możliwe?

Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się w zasadzie w każdym miejscu. Ustawodawca nie wprowadza w tym zakresie żadnego ograniczenia, stąd możliwe jest wykonywanie obowiązków firmowych także z własnego domu. Decydując się na zarejestrowanie działalności w KRS albo CEIDG przedsiębiorca powinien wskazać adres miejsca wykonywania swojej działalności i może on pokrywać się z jego faktycznym adresem zamieszkania.

Wykonywanie działalności z domu ma istotny wpływ na kwestię podatku od nieruchomości, którą zajmuje przedsiębiorca oraz możliwości dokonywania odliczeń m.in. za rachunki za prąd. Wymaga to jednak pewnej ilości pracy, ponieważ rozliczając się z urzędem skarbowym, należy dokładnie wykazać, ile energii zużywane jest dla celów działalności oraz jaka powierzchnia mieszkania jest przeznaczona dla potrzeb przedsiębiorstwa. Co do zasady rodzaj i wielkość wykonywanej działalności nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia. Zupełnie inaczej jest w przypadku opłat za śmieci, które wywożone są z nieruchomości zajmowanej zarówno dla celów mieszkalnych, jak i zawodowych.

Opłata za śmieci a działalność gospodarcza?

Koszt wywozu śmieci zależy przede wszystkim od sposobu przeznaczenia danej nieruchomości oraz od stawek opłat, które obowiązują aktualnie na terenie danej gminy. Taka regulacja wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Pamiętajmy, że rada gminy ma możliwość uchwalania zarówno niższych, jak i wyższych stawek opłat za wywóz nieczystości, stąd koszty tego rodzaju są z reguły zróżnicowane w całym kraju.

Teoretycznie możliwe jest, że właściciel nieruchomości nie będzie przedsiębiorcą prowadzącym działalność w jej obszarze, lecz będzie to zupełnie inna osoba (współwłaściciel albo ktoś całkowicie obcy). Fakt prowadzenia działalności przez właściciela nieruchomości nie ma jednak wpływu na wysokość stosowanej opłaty za wywóz śmieci, ponieważ jest ona ustalana względem danej nieruchomości, a nie człowieka.

Jeśli chodzi o lokale mieszkalne, opłata za wywóz śmieci jest obliczana poprzez pomnożenie uchwalonej stawki opłaty przez 1 z 3 wskaźników:

  • liczbę mieszkańców nieruchomości,
  • ilość zużytej wody z danej nieruchomości,
  • powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego.

Przykład 1.

Pan Michał mieszka w domu jednorodzinnym z żoną i 2 dorosłych dzieci. Jego syn prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem swojego zamieszkania, nie jest jednak właścicielem tej nieruchomości (właścicielami są tylko jego rodzice). Czy w takim przypadku można różnicować wysokość opłaty za śmieci w powiązaniu z wykonywaną działalności gospodarczą na tej nieruchomości?

Tak, ponieważ wysokość opłaty jest ustalana na podstawie tego, czy na danej nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza, a nie tego, czy wykonuje ją faktyczny właściciel nieruchomości.

Przykład 2.

Pani Ewa mieszka sama w 3-pokojowym mieszkaniu w bloku, jednocześnie prowadzi w nim swoją działalność gospodarczą – działalność jest jednak niewielka i nie przynosi znaczących dochodów. Czy możliwe jest zróżnicowanie jej wysokości opłaty za śmieci w związku z tym, że część mieszkania jest przeznaczona na cele działalności?

Tak, ponieważ znaczenie w tej sytuacji ma fakt wykonywania działalności, a nie jej rozmiar.

Przykład 3.

Pani Monika jest na emeryturze i mieszka sama w domu jednorodzinnym. Chcąc podreperować swój budżet domowy, zdecydowała się wynająć część swojej nieruchomości dla syna sąsiada, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Czy w takiej sytuacji można różnicować wysokość opłaty za śmieci?

Tak, ponieważ nieruchomość jest w części przeznaczona na prowadzenie działalności. Nie ma tutaj znaczenia, kto faktycznie taką działalność prowadzi i czy jest związany umową najmu.

Rodzaj działalności gospodarczej a opłata za śmieci

Wiemy już, że wysokość opłaty za wywóz nieczystości uzależniona jest od faktu prowadzenia działalności gospodarczej na danej nieruchomości. Okazuje się, że rodzaj działalności również odgrywa tutaj znacząca rolę. Zgodnie z treścią art. 6j ust. 4a ww. ustawy w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, w której zamieszkuje dana osoba. Z powyższego wynika, że dokonywanie czynności biurowych w ramach swojej działalności nie pozwala gminie na stosowanie stawek opłat za wywóz śmieci jak dla przedsiębiorców. Jeśli jednak z nieruchomości wydzielimy część do prowadzenia pełnej działalności (np. do obsługi klientów, faktycznej pracy na komputerze lub z telefonem), wówczas gmina ma pełne prawo do zastosowania mieszanej formy opłaty za wywóz nieczystości.

W przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości mieszkalnej gmina powinna ustalić opłatę za wywóz śmieci na podstawie 2 wartości – opłaty właściwej dla nieruchomości mieszkaniowej oraz opłaty obliczonej dla nieruchomości, na której prowadzony jest biznes. W praktyce właściciel nieruchomości i tak otrzyma 1 rachunek, jednak będzie on sumą 2 powyższych elementów. Taka opłata może też być wyższa, ponieważ z reguły stawki za wywóz śmieci przedsiębiorców są wyższe niż stawki stosowane dla mieszkańców, którzy nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

Przykład 4.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. Na co dzień mieszka w domku jednorodzinnym wraz ze swoją żoną. Regularnie przynosi wszelką dokumentację firmową i rozlicza ją po godzinach swojej normalnej pracy. Czy w tym przypadku gmina może zastosować stawkę opłaty za wywóz śmieci przeznaczoną dla przedsiębiorców?

Nie, ponieważ pan Jan faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej w swoim domu, lecz wykonuje czynności księgowo-biurowe. Opłata za wywóz nieczystości powinna być taka sama, jak obowiązująca osoby, które nie prowadzą żadnej działalności.

Przykład 5.

Pani Natalia prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w 4-pokojowym mieszkaniu w bloku. 1 pokój przeznaczyła na swoją firmę i tam zajmuje się wszystkimi czynnościami biznesowymi – nie przyjmuje klientów w domu, lecz kontaktuje się z nimi zdalnie (telefonicznie lub mailowo). W swoim mieszkaniu pani Natalia wykonuje także wszelkie czynności biurowo-księgowe. Czy gmina może w tej sytuacji stosować stawkę opłaty za wywóz śmieci, która będzie właściwa dla przedsiębiorców?

Tak, ponieważ pani Natalia faktycznie wykonuje działalność w wydzielonej części nieruchomości, która w większej części jest przeznaczana na cele mieszkalne.

Przykład 6.

Pan Tomasz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie biurowości i rachunkowości. Wszystkie swoje zadania wykonuje z domu. Czy w takim przypadku możliwe jest zastosowanie opłaty za wywóz śmieci, która jest właściwa dla przedsiębiorców?

Tak, ponieważ czynności biurowe są tutaj głównym przedmiotem działalności pana Tomasza, a nie czynnościami ubocznymi związanymi z koniecznością rozliczania własnej działalności z ZUS-em i urzędem skarbowym.

Podsumowując, prowadzenie działalności gospodarczej w domu pozwala gminie na stosowanie opłat za wywóz nieczystości, które obowiązują przedsiębiorców (z reguły są to wyższe stawki). Jeśli jednak przedsiębiorca prowadzi w swoim mieszkaniu wyłącznie czynności o charakterze biurowym, gmina nie powinna stosować stawek dla przedsiębiorców. Rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej oraz to, czy jest ona wykonywana przez właściciela danej nieruchomości, nie mają znaczenia przy ustalaniu opłaty za wywóz śmieci.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów