0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praktyka lekarska we własnym mieszkaniu - wymogi formalne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawody medyczne cieszą się dużym zainteresowaniem młodych osób. Wiele z nich chce zostać lekarzami. Zawód ten jednak jest niezwykle trudny i wymaga ogromnego poświęcenia. Młodzi lekarze, zaczynając swoją praktykę, bardzo często jako swoją siedzibę wybierają własne mieszkanie. Praktyka lekarska we własnym mieszkaniu nie jest zabroniona, należy jednak pamiętać o wymogach formalnych, jakie należy spełnić! Przeczytaj artykuł i poznaj je!

Czym jest indywidualna praktyka lekarska?

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska;

 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania;

 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska;

 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania;

 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;

 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład. 

W tym artykule zajmiemy się prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej. 

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 • mieć prawo wykonywania zawodu;
 • nie może być:
  • zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
  • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Ponadto lekarz chcący prowadzić indywidualną praktykę lekarską musi także dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o zawodzie lekarza, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Ponadto lekarz musi uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W praktyce musi więc on zarejestrować swoją działalność tak, jak każdy inny przedsiębiorca. 

Co istotne, ze względu na fakt, że mamy do czynienia z wolnym zawodem, lekarz musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany:

 • spełniać warunki, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej;
 • posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, o których mowa powyżej.

Jak to wyżej opisaliśmy, gabinet lekarski musi spełniać ustawowe wymogi. Są to w szczególności wymogi dotyczące określonych przez Ministra Zdrowia warunków:

 • ogólnoprzestrzennych,
 • sanitarnych,
 • instalacyjnych.

Praktyka lekarska we własnym mieszkaniu a wymogi formalne

W wielu przypadkach lekarze decydują się prowadzić indywidualną praktykę lekarską w swoich domach lub mieszkaniach. 

Rejestrują więc oni i prowadzą praktykę w swoim lokalu mieszkalnym. Takie rozwiązanie ma oczywiście wiele plusów. W przypadku prowadzenia działalności w mieszkaniu musimy także pamiętać o minusach. 

Przykład 1.

Młody lekarz postanowił otworzyć indywidualną praktykę lekarską. Posiada duże mieszkanie w centrum miasta. Znajduje się w nim pokój, w którym lekarz chce urządzić gabinet. Czy lokal musi spełnić jakieś wymagania, aby można było to zrobić?

Jak to już wyżej pisaliśmy, gabinet lekarski musi spełniać określone wymogi. Podstawowe jest to, aby lokal był odpowiednio duży. Musi być ustawny, aby lekarz mógł w nim zmieścić wszystkie urządzenia i sprzęty medyczne niezbędne do prowadzenia praktyki. 

Ponadto musimy zwrócić uwagę na możliwość wydzielenia pomieszczeń na składowanie czystej i brudnej bielizny. Obecnie przepisy pozwalają na to, aby tzw. brudownik znajdował się w jednym pomieszczeniu.

Lokal musi mieć także dostęp do sanitariatów. Podłoga musi dać się zdezynfekować. 

Co ważne, obecnie mieszkaniach nie musisz zwracać uwagi, aby meble nadawały się do mycia i dezynfekcji.

Nie każdy lokal mieszkalny nadaje się więc na gabinet. Musimy pamiętać, że gabinety lekarskie są poddawane kontroli. Tym samym, jeśli nie spełniamy tych podstawowych zaleceń, musimy przeprowadzić odpowiedni remont. 

Prowadzenie gabinetu we własnym mieszkaniu ma oczywiście także plusy. Największym jest fakt, że nie musimy płacić czynszu i możemy urządzić gabinet samodzielnie. 

Ponadto, prowadząc gabinet we własnym mieszkaniu, nie będziemy narażeni na konieczność zmiany lokalizacji. 

W przypadku wynajmu może bowiem spotkać nas wypowiedzenie najmu lokalu, w którym prowadzimy gabinet.

Stała lokalizacja jest w praktyce bardzo ważna, ponieważ pacjenci przyzwyczają się nie tylko do lekarza, lecz także do miejsca. 

Podsumowując, prowadzenie i rejestracja gabinetu we własnym mieszkaniu może wiązać się na wstępie ze znacznymi nakładami finansowymi w związku z przygotowaniem go do wymogów stawianych gabinetom. 

Prowadzenie gabinetu we własnym lokalu mieszkalnym ma wiele plusów – najważniejsze z nich to brak opłat i stałe miejsce prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów